Home

Nieuws 1 reactie

Onderzoek: GLB schiet tekort voor milieu en klimaat

Met de nieuwe plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid komt de Europese Unie niet of nauwelijks tegemoet aan de klimaatafspraken en de wereldwijde afspraken voor duurzame ontwikkeling.

Dat stellen Duitse onderzoekers in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Science. Volgens de onderzoekers zou de beëindiging van de directe betalingen een van de belangrijkste elementen zijn om het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te verbeteren. Tegelijk zou er meer geld moeten komen voor maatregelen die de biodiversiteit bevorderen en ten goede komen aan de duurzaamheid. Het beeld dat de onderzoekers schetsen, sluit aan bij de koers die de Nederlandse regering vaart. Het Europees Parlement lijkt juist eerder aan te koersen op behoud of uitbreiding van de directe betaling, vooral in Oost-Europa.

Stevige wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt

Volgens de onderzoekers van het Duitse Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), het Helmholtz Zentrum für Umweltforschung en de Georg-August-Universität Göttingen blijkt uit de voorstellen van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan nauwelijks dat de Europese Unie werkt aan duurzame landbouw, de bescherming van de biodiversiteit en de bestrijding van klimaatverandering. Een van de belangrijke onderdelen van het GLB, de directe betalingen, ontberen een stevige wetenschappelijke onderbouwing, zegt landbouweconoom Sebastian Lakner van de universiteit van Göttingen. De onderzoekers analyseren dat de directe betalingen heel weinig bijdragen aan het milieu of de sociale doelen.

Nieuwe groene architectuur in GLB

In het GLB is een nieuwe groene architectuur opgenomen met zogenoemde eco-schema’s waarvan boeren gebruik kunnen maken. Volgens de onderzoekers is het de vraag of de uitgaven daarvoor terecht het etiket klimaatvriendelijk meekrijgen. Terwijl de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw eerder toe dan afneemt, aldus de onderzoekers, biedt de Europese Commissie geen instrumenten om iets te doen aan de klimaatverandering.

Onevenwichtig beleid

De onderzoekers menen dat krachtige lobby-organisaties zorgen voor een onevenwichtig beleid. Het ontbreekt de Europese Unie aan de wil om de landbouw te verduurzamen, en om internationale milieuafspraken en duurzaamheidsdoelen in beleid om te zetten, zegt Onderzoeker Guy Pe‘er van het biodiversiteitsinstituut iDiv.

Eén reactie

  • Er wordt van alles aan gedaan om het voedselpakket zo goedkoop mogelijk te houden en de zwarte piet toe te spelen aan degenen die het primaire voedsel produceren. bv legbatterijen afschaffen en verplaatsen naar oekraine. gewasbeschermingsmiddelen verbieden (bieten) en goedkope suiker importeren ( handelsafspraken zuidamerika). enz.. De stemmers (consument) wil goedkoop voedsel en een grote tuin om in te wonen. (landbouwgebieden west europa)

Of registreer je om te kunnen reageren.