Home

Nieuws

NZO pleit voor uitstel actualisatie mestnormen

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) pleit ervoor om de actualisering van de mestnormen voor de veehouderij uit te stellen.

Dat blijkt uit de reactie die de NZO heeft gegeven op de internetconsultatie over de nieuwe excretieforfaits.

De NZO wijst erop dat ondernemers slechts enkele maanden van tevoren worden geconfronteerd met nieuwe excretieforfaits die voor sommige ondernemers nadelig uitpakken. Daarnaast hadden ondernemers geen beeld welke gegevens gebruikt zouden worden om te komen tot een excretieberekening.

Nieuwe normen op zijn vroegst in 2021 invoeren

Omdat ook de afwikkeling van het fosfaatreductieplan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel en de herbezinning nog in volle gang zijn, pleit de zuivelorganisatie ervoor om de nieuwe normen niet in 2020 door te voeren, maar op zijn vroegst in 2021, als er volledig inzicht en transparantie is over de normen.

Normen iedere 3 jaar actualiseren

Voor het vervolg van de actualisatie van de mestnormen vindt de NZO dat er een gestructureerde wijze van de actualisatie van de excretieforfaits moet komen. Bijvoorbeeld door de normen iedere 3 jaar te actualiseren en de basis hiervoor ook wettelijk vast te leggen. Nu heeft het ministerie de vrijheid om de normen niet te actualiseren.

Schouten maakt gebruik van deze ruimte en stelde actualisaties daarom eerder uit, mede vanwege de invoering van het fosfaatrechtenstelsel en de gevolgen van de actualisatie van de normen voor dit systeem.

Bemonstering

Daarnaast heeft NZO ook kritiek op de werkwijze dat de normen voor de stikstof- en fosfaatproductie van melkvee mede worden bepaald op basis van de bemonstering van mest die wordt afgevoerd van melkveebedrijven. Het gaat om ongeveer 90.000 mesttransporten afkomstig van 8.000 bedrijven. “Vraag hierbij is of deze gegevens voldoende zijn om de specifieke excretie te kunnen berekenen en of de gegevens “zuiver” genoeg zijn”, reageert de NZO.

De organisatie vraagt zich ook af of deze gegevens van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM) hiervoor gebruikt mogen worden. De NZO vindt dat het naar de boeren gecommuniceerd moet worden dat deze gegevens worden gebruikt om de forfaits te bepalen, zodat gezamenlijk gewerkt kan worden aan de kwaliteit van de gegevens.

Internetconsultatie

De internetconsultatie voor de actualisatie van de mestnormen is 14 augustus afgesloten. Er kwamen in totaal 329 reacties binnen. Dat zijn er bijzonder veel voor een internetconsultatie. De reacties kwamen vooral van vleesveehouders en melkveehouders die moeite hebben met de nieuwe normen voor vleesvee en voor hoogproductieve melkkoeien. Ook de nieuwe diercategorieën voor rundvee riep veel reacties op.

De komende weken gaat het ministerie de reacties beoordelen en de normen eventueel bijstellen. Uiterlijk 1 oktober moeten de nieuwe normen worden voorgelegd in Brussel.

Of registreer je om te kunnen reageren.