Home

Nieuws

LTO vreest meer ruimtedruk landbouw in Zuid-Holland

LTO Noord vreest dat de ruimtedruk in de provincie Zuid-Holland voor de landbouw verder toe zal nemen.

LTO Noord vreest dat de ruimtedruk in de provincie Zuid-Holland verder toe zal nemen, onder andere veroorzaakt door meer woningbouw, aanleg van infrastructuur en natuurrealisatie. Dat meldt LTO Noord naar aanleiding van het recent gepresenteerde coalitieakkoord 'Elke dag beter. Zuid-Holland' door het nieuwe college bestaand uit VVD, CDA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie en PvdA. Toch is LTO Noord niet geheel ontevreden met het akkoord.

‘Ruimte ligt in onze sector’

Belangrijke speerpunten in het akkoord zijn de energietransitie, de woningbouwopgave, natuurontwikkeling en de aanpak van de bodemdaling. Volgens provinciaal LTO Noord-Voorzitter Arie Verhorst gaat de landbouwsector dit voelen, want de ruimte in de provincie zit volgens hem vooral bij de landbouwsector. “Vooral voor natuurontwikkeling moeten boeren vaak wijken, terwijl boeren zelf juist meer grond nodig hebben”, aldus Verhorst.

Gematigd tevreden over akkoord

Ondanks dat de coalitie volgens Verhorst tamelijk links ingericht is, valt het akkoord hem niet tegen. Veel bestaande programma’s worden voortgezet. Zo ook de zonneladder, waarin productieve landbouwgrond als laatste optie wordt gezien voor aanleg van zonnepanelen. Ook zijn er beperkingen gesteld voor het plaatsen van windmolens. LTO wil wel met kleine solitaire windmolens aan de slag. “Het akkoord geeft houvast voor de agrarische sector zonder dat alles op de schop gaat. Ook is prettig dat land- en tuinbouw onderdeel is van de portefeuille bij een gedeputeerde.”

Budget voor bodemdaling te laag

Toch had het budget voor bodemdaling en landbouw hoger moeten zijn dan € 5 miljoen, volgens LTO. Landbouwgedeputeerde Adri Bom-Lemstra vindt dat boeren ook aan de slag moeten met nieuwe verdienmodellen en innovatie, zoals natte teelten. Volgens Verhorst is hier echter nog geen goed verdienmodel voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.