Home

Nieuws 18 reactieslaatste update:10 aug 2019

Klimaatpanel IPCC pleit voor duurzamer landgebruik

De klimaatorganisatie van de Verenigde Naties, IPCC, concludeert dat de landbouw wereldwijd duurzamer moet om in de toekomst iedereen te kunnen voeden, de klimaatverandering te stoppen en de biodiversiteit te beschermen.

Dat blijkt uit het klimaatrapport ‘Climate Change and Land’, dat donderdag 8 augustus nader is toegelicht door het IPCC in een online persconferentie. De relatie tussen landgebruik en klimaat staan centraal in dit deelrapport.

Klimaat en bodem beïnvloeden elkaar

De auteurs van het rapport waarschuwen voor grote gevolgen voor de landbouw en de wereldwijde voedselvoorziening door bijvoorbeeld toenemende verwoestijning. Klimaatverandering en onduurzaam landgebruik beïnvloeden elkaar en versterken elkaars effect. Landbouwgrond loopt risico op serieus opbrengstenverlies wanneer het uitgeput wordt, maar ook wanneer klimaateffecten, zoals hittegolven en droogtes, vaker voorkomen. Bijkomend effect zijn stijgende voedselprijzen. Uit cijfers van IPCC blijkt dat de afgelopen 60 jaar 40% meer grond verdroogd is.

Volgens de onderzoekers hebben de groei van de wereldbevolking en veranderende consumptiepatronen geleid tot grootschalig gebruik van land en water. Volgens cijfers van IPCC wordt circa een derde van het beschikbare land en 70% van het zoete water gebruikt voor de industriële landbouw. Totaal zou circa 72% van het land intensief in gebruik zijn door de mens. Volgens IPCC-vicevoorzitter Valérie Masson-Delmotte is 25% van die grond al gedegradeerd.

Oplossingen

Naast duurzamer bodemgebruik noemt IPCC een aantal andere oplossingen om het tij te keren. Zo moet het stoppen van ontbossing in tropisch gebied opwarming van de aarde en uitstoot van broeikasgassen tegengaan. Ontbossing en niet-duurzame landbouw leiden namelijk tot opwarming en meer uitstoot van broeikasgassen, volgens de onderzoekers.

Daarnaast pleiten de onderzoekers voor een verandering in eetgewoonten. Mensen zouden meer plantaardig voedsel moeten eten en minder voedsel moeten verspillen. 25 tot 30% van de wereldwijde voedselvoorraad wordt volgens het onderzoek verspild. De onderzoekers pleiten overigens niet voor het stoppen met vlees eten. De Zuid-Koreaanse IPCC-voorzitter Hoesung Lee benadrukt echter dat geen enkele maatregel groot genoeg is om het gehele probleem aan te pakken: “Aanpassing in landgebruik is deel van de oplossing, maar landgebruik kan dit niet alleen oplossen.”

Biobrandstoffen

De onderzoekers maken zich zorgen om de mogelijk sterk groeiende vraag naar biobrandstoffen. Hier zijn namelijk ook landbouwproducten voor nodig, en dat concurreert op zijn beurt met de wereldwijde voedselvoorziening. Wetenschappers vrezen voor extra ontbossing en habitatvernietiging.

Het klimaatrapport van IPCC is gebaseerd op zo’n 7.000 klimaatstudies, dat door middel van ruim 28.000 commentaren van experts gecomplementeerd is. IPCC is in 1988 opgericht door de VN om alle beschikbare kennis over klimaatverandering in kaart te brengen.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Hebben we het duurzaam landgebruik al niet in de praktijk geprobeerd bij ons Natuur project Oostvaardersplassen? Meer consumenten en kringloop zonder toevoeging van in het proces verloren gegane elementen? Ik zou denken dit kleinschalige project, moet de wetenschap toch wakker geschud hebben en duidelijk aken dat ongebreidelde groei van het aantal consumenten zonder extra voedsel productie (terrein uitbreiding) onherroepelijk leidt tot te weinig voedsel en onnodige sterfte bij de populatie.
  Als ik bovenstaand stuk lees, kan ik maar tot 1 conclusie komen "Willen we de biodiversiteit op aarde sparen, dan moet het aantal mensen drastisch terug en daar zal geboortebeperking niet bij helpen. Zeker niet als de mens, zoals enkele bekende Nederlanders wensen, ver over de honderd jaar gaat worden. Dus er vallen geen mensen meer af en er komen wel bij. Stoppen we de economische groei dan zal het verschil tussen arm en rijk nog groter worden omdat "Wie geld heeft, kan huizen bouwen en wie het niet heeft, mag (moet) de stenen sjouwen".

 • Jan-Zonderland

  Hypocriet zootje die lui van IPPC. Op de vraag die een journalist stelde wie van hen al minder vlees waren gaan eten stak amper de helft zijn hand op. Ga er maar vanuit dat de helft van die helft het niet zo nauw neemt met de waarheid, dan is het duidelijk met wat voor volk we te maken hebben die ons hun wil op willen leggen.

 • Waarom maakt het IPPC zich niet druk over het gigantische vliegverkeer en de uitstoot ervan , op sommige dagen is de lucht gewoon grijs van alle vliegtuigstrepen ipv de blauwe lucht die het had moeten zijn, wat is daarvan de invloed op het klimaat? s'nachts koelt het dan niet meer zo af als het had moeten doen bij een onbewolkte lucht.

 • pinkeltje

  Ik vraag me ernstig af of we inderdaad ander weer krijgen als we de veehouderij opdoeken. Want dat is wat ze willen. Over minder vliegen hoor ik ze niet bij de diverse praatprogramma's. Minder vlees eten en je hoort er helemaal bij!

 • veldzicht

  Klimaat panel IPPC pleit voor duurzamer land gebruik?.Laat me niet lachen,de meest vruchtbare gronden worden hier in N.L. zonder pardon verpest door er een moeras van te maken,bouwvoor afgegraven of vol te zetten met bomen.Voorlopig is er nog voedsel zat en de landbouw heeft hier geen enkele prioriteit en staan boeren onderaan van de maatschappelijke ladder dus eigenlijk vind ik het geklets van niks..

 • agratax.1

  @pinkeltje. Het probleem is niet het weer, maar het te veel aan mensen. zelfs dit probleem is niet op te lossen met minder kinderen, want dat beinvloed niet het stijgende aantal ouderen wegens langer leven. Zelfs op doeken van de veestapel zal hier geen verandering in aanbrengen. Ik vrees dat de echte oplossing gezocht moet worden in zo drastisch ingrijpen, dat zelfs de vleesetende klimaat goeroes dit soort maatregelen niet durven te overwegen laat staan ter tafel te brengen.

 • Hilhorst100

  klimaatpanel is nog linkser dan links, wat een zwetsverhaal, vol tegenstrijdigheden met minder mest een een totaal chemieverbod hebben we nog meer land nodig voor voedsel. Ik zou zeggen kap met dat zinloze onderzoek en maak de handen eens vies

 • Bekijk <> Interview met Jan Cees Vogelaar "Inkrimping veestapel? Hoe dom kun je zijn.

 • Alco

  Uitstoot van dieren en opnamen door het voedsel staat altijd met elkaar in balans.
  Zelfs een kind kan dat begrijpen.

 • el

  Wij mensen gaan de klimaatverandering niet stoppen,wij moeten ons aanpassen!

 • husky

  <>, heb het gelezen, de overheid is niet geintereseerd, natuurlijk niet, want dan zal blijken dat ze door de mand vallen met hun list en bedrog.

 • farmerbn

  Als de boeren zich niet aanpassen komen er voedseltekorten. Een betere motivatie om alles gelijk te laten is er niet.

 • varken23

  De anti vlees lobby is gewoon een business waar veel geld in om gaat en waarvan de belangen steeds groter worden: <>

 • Gat

  Welke klimaatverandering? Het klimaat is stabieler dan heel de politiek.

 • vanlimpt

  Allemaal mee eens. Niemand heeft een glazen bol die kan kijken waar het naartoe gaat met deze wereld. Minder landbouw komt wel want het aantal jonge ondernemers daalt harder dan de stujging van de opwarming van de aarde. Dat ze de minimum leeftijd van het auto rijden maar op trekken met 10 jaar dan zal het al een stuk rustiger op de weg zijn. Iets wat mij erg opvalt dat de files alleen maar erger geworden zijn en nog niet zo'n klein beetje ook niet. Allemaal onderweg naar de vergader tafel om te bedenken hoe gaan we het klimaat, milieu en welzijnsprobleem oplossen. Maar in hun achterhoofd denken ze allemaal hoe kan ik mijn postje zolang mogelijk blijven behouden want wat zou ik anders moeten gaan doen. Andere gebakken lucht verkopen maar het aantal mensen die daar in gaan trappen neemt ook af misschien. Daar is hij net zo zeker van dan heel het onderwerp waar ze ook alweer over aan het vergaderen zijn. 80 jaar geleden was het oorlog en ik denk dat iedereen het er mee eens is dat we dat niet meer willen. En om rust te houden zal iedereen moeten voorzien worden van voedsel en water. We moeten goed voor onze dieren en planten zorgen maar dat vertaalt zich van zelf want slechte verzorging kan economisch toch niet uit.

 • pinkeltje

  Zolang ons economische model op groei gebaseerd blijft en daar alles op afgerekend wordt gaan we de afname van de hoeveelheid landbouwgrond, de hoeveelheid vliegverkeer en auto's op de weg niet verminderen!

 • Jan-Zonderland

  @Pinkeltje, dat economische model van groei gaat een keer vastlopen met alle grote gevolgen van dien. De verhouding tussen actieve mensen tov inactieven ( belastingbetalers tov belastingontvangers) Er komt een tijd dat de werkenden het allemaal niet meer op kunnen hoesten om alle gepensioenrerden, zieken, arbeidsonheschikten, bijstandsmoeders en immigranten te onderhouden. Dit kan alleen als de economie blijft groeien met een bepaald percentage per jaar. Dat houden we niet vol op termijn. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken wat dan de gevolgen zijn. Al die achterlijke plannen en ideeen van het ipcc zullen het proces alleen maar versnellen omdat al die plannen de productie alleen maar verlagen en asn de andere kant alleen maar geld kosten.

 • Maas1Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.