Home

Nieuws 7 reacties

Kabinet: landbouwgrond ontzien bij aanleg zonnepark

Het kabinet wil landbouw- en natuurgronden maximaal ontzien bij aanleg van zonneparken.

Daarnaast wil het belemmeringen wegnemen voor de versnelling van de aanleg van zonnepanelen op daken. Dat blijkt uit de Kamerbrief die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zonneladder

Volgens het kabinet moeten zonnepanelen ingezet worden volgens een voorkeursvolgorde, een zogenaamde zonneladder. Hierbij moet eerst gekeken worden naar daken en gevels, vervolgens naar onbenutte terreinen in bebouwd gebied, daarna naar gronden met een andere primaire functie dan landbouw of natuur en vervolgens naar landbouw- en natuurgronden.

Onderzoek naar effecten

Het kabinet heeft een onderzoeksbureau en Wageningen Universiteit de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het huidige ruimtelijk beleid en de kansen en effecten van zonneparken op landbouwgrond. Daaruit bleek dat de meeste provincies beperkingen opwerpen voor zonneparken op landbouwgrond. Deze beperkingen hebben te maken met landschappelijke inpassing en niet met specifieke landbouwkundige waarden, zo schrijft minister Wiebes. Minister Schouten gaat de komende maanden met betrokken partijen na wat er voor nodig is om landbouwkundige waarden beter te toetsen. Uit het onderzoek blijkt dat het huidige provinciale beleid de landbouw- en natuurgronden goed beschermt, maar dat zonder stimulering het gebruik van daken niet sneller gaat groeien.

Maatregelen

Het kabinet wil de verantwoordelijkheid bij de decentrale overheden houden en roept de provincies en gemeenten daarom op om ruimtelijke kaders te formuleren.

Het kabinet verwacht dat het met een aantal maatregelen, waaronder ruimtelijk beleid, financiële instrumenten en regelgeving bijdraagt aan het beter benutten van daken en onbenutte terreinen en het zoveel mogelijk ontzien van landbouw en natuur. Voorbeelden van de maatregelen zijn SDE+, saldering en de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Laatste reacties

 • Zestig duizend hectare verdwenen uit de landbouw en tel daarop de hectares voor natuur. Heel veel voor de industrie. Laat dat nu net hele grote platte gebouwen zijn en verplicht de bouwers daarvan de daken vol te leggen. Grote woonblokken, geluidswallen e.d. en bedenk maar meer. Daar eerst aan de gang. Grond om voedsel op te produceren moeten we zuinig op zijn.

 • Kelholt

  Ik lees net hier op Boerderij: 124.000 hectare minder landbouwgrond sinds
  1996.
  Grond die voor woningen, bedrijven, infrastructuur en natuur is gebruikt. Het merendeel hiervan is onder dwang ontnomen van de boeren. Wat vind Carla Dik-Faber daar van?

 • A. Rieks

  moeten de ondernemers toch zelf weten wat ze met hun ... grond gaan doen .

 • massy

  De noordwaard bij werkendam werd een aantal jaar geleden helemaal onderwater gezet is dat dan normaal dat was de beste landbouw grond van nederland. maar ja dat moest gebeuren. maar mag een boer in godsnaam zelf bepalen wat hij of zij met hun eigen grond doen. kun je er wat mee verdienen wordt dat ook weer ontnomen.

 • Gradje 1966

  In Nederland leven in de politiek alleen maar mensen die tegen de boeren zijn een boer mag absoluut geen cent verdienen dat word je in Nederland niet gegund
  Hart werken en bijna gratis voedsel dat is wat ze willen

 • eja

  hopelijk kan men het grote zonnepanelen veld nabij afslag Twello op de A1 ook nog tegenhouden.
  Misschien kan buurman H Klunder het nog tegenhouden.

 • Eppie,

  Helemaal mee eens Massy !

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.