Home

Nieuws 3 reacties

KAD waarschuwt voor muizen- en rattenplaag

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) waarschuwt voor een massale muizen- en rattenplaag als particulieren en boeren vanaf 2023 geen gif meer mogen gebruiken om muizen en ratten te bestrijden.

Dat meldt Bastiaan Meerburg van het KAD bij NPO Radio 1 na een artikel in de Telegraaf over schade bij fruittelers. Meerburg geeft aan zich grote zorgen te maken over de middelen die nog beschikbaar blijven na 2023. “Het gebruik van klemmen en vallen blijft over, maar is arbeidsintensief en dan moet je eerst het gedrag van de dieren kennen. Als we niet oppassen, lopen de muizen en ratten ons straks over de voeten.” Meerburg pleit voor meer onderzoek naar betere alternatieven.

Herregistratie middelen 2023 volgens IPM

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) gaat vanaf 2023 het particuliere gebruik van rodenticiden (gif) verbieden. Hoofdredenen: milieuverontreiniging en mogelijke ‘doorvergiftiging’ van andere dieren, zoals roofvogels. Ook geeft het Ctgb aan volgens de Europese richtlijnen te werken.

‘5-sterrenhotel in schuren en stallen’

In datzelfde jaar worden de eerste nieuwe middelen toegelaten die voldoen aan de nieuwe IPM-benadering (Integrated Pest Management). De focus ligt daarbij op preventie. Bij die herregistratie valt het gebruik van gif door particulieren daar niet meer onder. Gerard van den Anker, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), spreekt van een 5-sterrenhotel in schuren en stallen op boerenerf. “Straks is binnengebruik ook verboden voor veel boeren, terwijl we de knagers juist met alle macht buiten willen houden.”

Professionele bedrijven

Professionele bedrijven blijven voor particulieren dus over als laatste redmiddel om gif in te zetten. Datzelfde geldt dus voor boeren, tenzij zij zelf vakbekwaam én gecertificeerd zijn. Bij gebruik op eigen erf door een agrariër moet hij/zij een geldig vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB voor binnen- én buitengebruik én bedrijfscertificering hebben.

Laatste reacties

  • agratax.1

    Deze wetgeving komt er op neer dat we deze knaagdieren zo ongeveer tot beschermde diersoort verklaren, die alleen met vergunning in toon mogen worden gehouden. Het wachten is dan ook op een uitbraak van epidemische ziektes als in de Middeleeuwen met alle gevolgen van dien. Het voordeel is dat de bevolking dan drastisch krimpt met alle gevolgen van dien.

  • Gat

    Gewoon vangen en in den haag binnenhof uitzetten. Laat ze maar doorfokken daar!

  • farmerbn

    Na de vele ganzen, processierupsen straks de ratten. Wat een land.

Of registreer je om te kunnen reageren.