Home

Nieuws 11 reacties

Grond moet 10 jaar herstellen van zonnepark

De kwaliteit van de bodem onder zonnepanelen gaat achteruit en het herstel duurt lang. Wageningse onderzoekers zien dat zonneparken voor de landbouw veel negatieve effecten heeft. Voor bepaalde natuurwaarden kan het wel positief zijn.

Landbouwgrond moet naar schatting 10 jaar herstellen om het organische stofgehalte weer op peil te krijgen, nadat er 25 jaar zonnepanelen op hebben gestaan. Dat is de inschatting van bodemdeskundingen in het rapport Zonneparken natuur en landbouw.

Naar aanleiding van de motie van Carla Dik-Faber heeft Wageningen Economic Research onderzoek gedaan naar de effecten van zonneparken op natuur, landschap, bodem en de landbouw. Bodemkundigen stellen dat minder licht en een andere verdeling van het water zal leiden tot minder bodemleven en lager organische stofgehalten, wat de bodemvruchtbaarheid dus niet ten goede komt. Metingen over de bodemkwaliteit, structuur en vruchtbaarheid zijn er niet. De Wageningse experts verwachten dat een zonnepark alleen van positieve invloed is op bepaalde natuurwaarden van de grond tussen de panelen, zoals een toename van bodembiodiversiteit. De bodem onder de panelen zal echter op alle fronten verslechteren na plaatsing van een zonnepark.

Voldoende licht en water cruciaal voor bodem

Cruciaal voor een combinatie zonnepark en biodiversiteit is dat er voldoende licht en water op de bodem blijft komen. En alleen het inzaaien van een bloemrijk mengsel is onvoldoende, essentieel daarbij is het beheer. Daarover wordt vaak bij het ontwerp niet of onvoldoende nagedacht, aldus het rapport.

Beleid op milieu en dierenwelzijn ontbreekt

De combinatie van zonnepanelen en akkerbouw of veehouderij op hetzelfde perceel wordt wel eens geopperd, maar er is weinig onderzoek naar gedaan. Bovendien ontbreekt beleid op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Onderzoek uit mediterrane landen leert dat de combinatie van landbouw en zonnepanelen financieel meer kan opleveren per hectare, maar of dit ook voor Nederland geldt, is niet duidelijk. Hiervoor is het wel nodig om minder panelen te plaatsen, zodat de grond voldoende licht krijgt om gewassen te laten groeien. De verwachting is dat een perceel met 70% schaduw door panelen, 50% minder zonlicht vangt.

Meer onderzoek nodig

Ook andere technische innovaties, zoals rechtopstaande panelen die zonlicht aan 2 zijden opvangen, mobiele panelen of lichtdoorlatende varianten zouden het combineren van landbouw en zonnepark mogelijk maken. Deze zijn ofwel erg duur ofwel niet ver genoeg ontwikkeld om uitspraken over te doen. Een proef met 5 meter hoge panelen in Duitsland leert dat de opbrengstderving gemiddeld 20% minder was.

Wageningen Economic Research wil op al de bovenstaande onderdelen verder onderzoek doen om een verder oordeel te kunnen vellen over zonneparken op landbouwgrond.

Laatste reacties

 • hondwafwaf

  het blijft zonde dat landbouwgrond hiervoor wordt gebruikt en daken van bedrijven op industrieterreinen niet gebruikt worden terwijl je dan het dichtst bij de bron van verbruik zit. #prestigeprojecten

 • WaandersVOF

  Overkap het spoornet dan heb je ook geen last in de winter

 • Zuperboer

  @hondwafwaf; Onze regering die zich overal mee bemoeit kan dit makkelijk regelen. 't Is een aanfluiting dat goede landbouwgrond wordt misbruikt. Helaas hebben we heel veel bestuurders in ons land, maar weinig mensen met ruggegraat en moraal

 • PieterXT

  @WaandersVOF Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd 😂😂

 • aj.staal1

  Hoezo goede landbouwgrond misbruiken. Een beetje gras van je grond halen voor een rendement van een paar % of panelen erop en een rendement van bijna 10 %

 • maiskolf

  Rekensom snel gemaakt. De saldo's van de meeste gewassen zijn dermate laag, dat je wel gek zou zijn om er niet een perceeltje voor te gebruiken. Heeft de boer een kans wil hij nog geen geld verdienen.

 • Kelholt

  Uit het genoemde onderzoek:
  "Vijf bodemdeskundigen hebben individueel de effecten van zonneparken op elf verschillende bodem-ecosysteemdiensten van grasland GESCHAT (expert judgement)."
  En dan:
  "Veel van de negatieve scores zijn gebaseerd op een VERWACHTE afname van organische stof in de bodem en primaire productie als gevolg van minder licht en minder regenwater onder de panelen. WAARSCHIJNLIJK zijn effecten op organsiche stof en bodemleven pas na langere tijd merkbaar."
  En dan de afsluiter:
  "Er is vrijwel GEEN empirische kennis gepubliceerd over effecten van zonneparken op de bodemkwaliteit en het bodemleven. Hier is dus een KENNISLEEMTE. Om verder te komen dan expert judgement op basis van AANNAMEN, zijn metingen noodzakelijk."
  Gelukkig heeft ons vakblad Boerderij geen extra onderzoek nodig en publiceert zij lukraak wat one-liners die weer voor sensatie zorgen..... Triest.

 • hylkema.l

  Veel beleid is gebaseerd op aannames en schattingen, en te weinig op basis van de praktijk. En dit is dus geen uitzondering.

 • massy

  Ze hebben allemaal een oordeel over de boer zijn grond maar geld verdienen mag hij niet .als je niet mag doen met je eigendom wat je wilt dan heb je er niets aan. dus mensen die tegen zijn dat een boer geld verdient met zonnevelden ga grond kopen en zet er bomen, planten en weet ik het niet wat er op maar ga niet over een ander zitten oordelen wat hij wel of niet mag.

 • 306lsa

  <>

 • Kaiser

  Het elektriciteitsnetwerk heeft (veel) te weinig capaciteit om geleverde stroom van zonnepanelen/parken op te nemen. Vooral in het buiten gebied. Door netbeheerders worden er al veel projecten van zonneparken afgefloten wegens gebrek aan capaciteit in het netwerk voor stroom afname. Zo gemakkelijk is het niet meer om zonneparken "uit de grond" te stampen.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.