Home

Nieuws 1 reactielaatste update:9 aug 2019

Exportproblemen met Nederlandse uien

Indonesië wil geen Nederlandse uien meer ontvangen. Panama wil ook geen uien meer toelaten, waardoor 25 containers met Nederlandse uien in de haven staan. De EU heeft restricties opgelegd voor het gebruik van palmolie in biodiesel. Palmolie is een groot exportproduct van Indonesië. Daarom weigert Indonesië verschillende EU-producten.

GroentenFruit Huis geeft aan dat officieel door de Indonesische autoriteiten niets wordt bevestigd, maar dat er sterke signalen zijn dat een onofficieel importverbod is ingesteld.

De kwestie met Indonesië is niet enkel gericht op Nederland als grote importeur van palmolie. Diverse producten uit de Europese Unie worden niet toegelaten. Behalve uien zou sprake zijn van beperkingen voor de import van zuivel, al is nog veel onduidelijk. FrieslandCampina laat weten inderdaad ontwikkelingen te zien, maar zegt dat het nog te vroeg is om hieruit harde conclusies te trekken. Het ontbreekt nog aan concrete informatie.

Weigering ‘dure’ uien

Jaarlijks zet Nederland tussen 22.000 en 25.000 ton uien in Indonesië af. Dat is 3% van de totale Nederlandse uienafzet. De afzet van zaaiuien geschikt voor Indonesië begon vorig jaar medio augustus (week 33) en loopt meestal door tot rond de jaarwisseling. Indonesië geeft namelijk een quotum af en hanteert daarbij strenge kwaliteitseisen.

Uien voor Indonesië mogen alleen uit Flevoland of Zeeland komen, omdat inspecteurs uit Indonesië deze gebieden hebben toegewezen als veilig teeltgebied. De uien worden door enkele exporteurs vooraf gecontracteerd voor een hogere prijs bij de telers. De prijs voor deze uien ligt deels hoger dan normale uien, omdat Indonesië alleen A-kwaliteit wil. Daarbij moeten grondmonsters van elk perceel worden gemaakt, zodat de uien aantoonbaar getest zijn op aaltjes. Er zit dus veel meer papierwerk aan deze uien.

“De extra kosten voor het bemonsteren liggen op € 250 per hectare. Voor 100 hectare zit je dan al op € 25.000”, zegt Wim Waterman, directeur van uienverwerkings- en exportbedrijf Waterman Onions in Emmeloord. “Het is nu de vraag als we deze uien niet aan Indonesië kunnen verkopen, waar we ze dan kwijt kunnen en voor welke prijs. Ik hoop dat het uiteindelijk door mag gaan en we blijven positief.”

De reden voor Panama om Nederlandse uien te weigeren, is niet duidelijk.

Indonesië belangrijk voor FrieslandCampina

FrieslandCampina-topman Hein Schumacher benadrukte recent nog het belang van Indonesië voor de zuivelonderneming. Het concern heeft twee vestigingen in het land, beide in Jakarta. FrieslandCampina Indonesia verwerkt jaarlijks 600 miljoen kilo melk. Een gedeelte daarvan wordt geleverd door lokale melkveehouders. De zuivelonderneming doet geen uitspraken over exportvolumes richting Indonesië.

ZuivelNL meldt in Zuivel in cijfers 2018 dat Indonesië in 2018 goed was voor 2% of € 40 miljoen van de Nederlandse uitvoerwaarde van zuivel naar derde landen.

Op basis van cijfers van de Europese Commissie is zichtbaar dat vanuit de EU gedurende de eerste 5 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2018 flink meer mageremelkpoeder naar Indonesië is geëxporteerd. Het ging met een volume van 41.434 ton om een stijging van 146% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook naar Maleisië, een andere grote leverancier van palmolie, ging flink meer mageremelkpoeder. Hier gaat het om een stijging van 91% naar 22.192 ton. In 2018 importeerden Indonesië en Maleisië respectievelijk 56.209 (-4%) en 39.097 (+45%) ton.

Panama weigert 25 containers Nederlandse uien

Nederlandse uien komen Panama niet binnen. “Er mogen 25 containers uien à 27,5 ton per container Panama niet in”, zegt William Nannes, inkoper bij J.P. Beemsterboer. “Normaliter moeten uien 120 dagen na de oogst bij Panama binnen zijn. Het is niet duidelijk waarom de verse tweedejaars plantuien niet naar binnen mogen.”
GroentenFruit Huis adviseert exporteurs een nieuwe bestemming voor de uien te zoeken, omdat het onduidelijk is of Panama de uien alsnog toelaat. Daarbij zijn er zorgen over de kwaliteit van de uien en verzoekt het GroentenFruit Huis alle exporteurs een lijn te trekken. Want als de kwaliteit achteruitgaat, kan dit voor Panama een nieuwe reden zijn om de uien niet toe te laten.
Eind juli was het advies van de Nederlandse ambassade nog om de containers in de haven te laten staan, zodat ondertussen duidelijk kon worden gemaakt dat de markt om Nederlandse uien staat te springen. Dit heeft helaas tot dusver niet mogen baten. Nannes: “Het lijkt erop dat de eigen markt wordt beschermd, maar het vreemde is dat Amerikaanse uien wel naar binnen mogen.”
De afzet van Nederlandse uien naar Panama is wisselend. In seizoen 2018-’19 zijn 7.182 ton uien afgezet. Dat is nog geen 1% van de totale uienexport. Seizoen 2017-’18 nam Panama 14.869 ton uien af.

Medeauteur: Jan Willem Veldman

Eén reactie

  • koestal

    Het is om te huilen.

Of registreer je om te kunnen reageren.