Home

Nieuws

D66 bezorgd over pachtbeleid Rijksvastgoedbedrijf

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vreest dat het pachtbeleid van het Rijksvastgoedbedrijf onvoldoende aansluit bij het kabinetsbeleid voor kringlooplandbouw en klimaat. Hij heeft Kamervragen gesteld.

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt sinds 1 augustus 42 kavels aan in de IJsselmeerpolders. Het gaat in totaal om 825 hectare met agrarische bestemming. De percelen worden uitgegeven in geliberaliseerde pacht. De Groot wil van landbouwminister Carola Schouten weten in hoeverre geliberaliseerde pacht past binnen het voornemen om kringlooplandbouw en bodemkwaliteit op te nemen in het pachtbeleid van het Rijk. “Op welke manier draagt deze geliberaliseerde pacht bij aan uw voornemen om met langdurige pacht de bodemgesteldheid te verbeteren, ook in het licht van de klimaatopgave?”, vraagt De Groot. Ook wil hij weten welke voorwaarden er worden gesteld aan de pachter omtrent de bodemkwaliteit, biodiversiteit en het klimaat en hoe het Rijksvastgoedbedrijf hier toezicht op gaat houden.

Agrarische gronden langer in gebruik krijgen

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken schreef vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het pachtbeleid wilde aanpassen. Tot vorig jaar was het rijksbeleid om pachtvrije gronden uit te geven in geliberaliseerde pacht. “Het is mijn voornemen om in de loop van 2019 een deel van de niet-strategische agrarische gronden, als deze vrijkomen van pacht of erfpacht, in erfpacht uit te geven via een openbare inschrijving. De duur van de erfpachtperiode zal minimaal 26 jaar bedragen. Hiermee kom ik tegemoet aan de wens vanuit de sector om agrarische gronden langer in gebruik te krijgen ter wille van de agrarische bedrijfszekerheid.‘” Desondanks worden de gronden in de IJsselmeerpolders nu volgens geliberaliseerde pacht uitgegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.