Home

Nieuws 2 reacties

Brabant zoekt naar geschikte locaties mestbewerking

De provincie Noord-Brabant en gemeenten in Noordoost- en Zuidoost-Brabant starten met de zoektocht voor geschikte locaties voor mestbewerking in de provincie.

Dat blijkt uit het besluit van de Gedeputeerde Staten. De overheidsorganisaties willen tot afspraken komen over waar schoon en veilig mestbewerking plaats kan vinden. De eerste stap is het opstellen van een zogenoemd planMER (milieueffectrapportage). Hiervoor is onder andere contact met partijen als ZLTO, Cumela, POV en de Brabantse Milieufederatie. De partijen kunnen hun ideeën voor het planMER inbrengen. Er zouden regionale afspraken uit moeten komen die halverwege 2021 gemaakt kunnen worden.

Laatste reacties

  • Gat

    Eerst boeren weg jagen en vee. En nu praten over mestverwerking. Mestprijzen gaan zakken. Kan straks niet meer uit.

  • farmerbn

    Goed gezien Gat. Mestbewerking kost teveel en is een dingetje van de milieumaffia om het de veeboeren extra moeilijk (duur) te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.