Home

Nieuws

Brabant wint strijd om geitenhouderij Baarle-Nassau

De RvS heeft de door de gemeente Baarle-Nassau verleende omgevingsvergunning aan de geitenhouderij van maatschap Van Hees-Hendriks vernietigd.

Hierbij stelt de RvS zich op hetzelfde standpunt als eerder de rechtbank Zeeland-West-Brabant in oktober 2017. De provincie Noord-Brabant kan tevreden zijn over de uitspraak; ze keerde zich tijdens de zitting fel tegen de uitbreiding van het geitenbedrijf en het besluit van de gemeente hier aan mee te werken. De gemeente is van mening dat, omdat Van Hees al een vergunningaanvraag indiende in in 2016, er niet getoetst hoeft te worden aan regelgeving uit 2017, ook al is het definitieve besluit een omgevingsvergunning te verlenen van na invoering van de verordening in 2017.

Bezwaren

Eind 2016 had het college van Baarle-Nassau aan de maatschap een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een melkgeitenstal, een opfokstal, een machineberging en bokkenstal en een vastemestopslag. De omgevingsvergunning maakt een uitbreiding van het aantal geiten mogelijk van 3.850 naar 6.020, waarvan 4.400 melkgeiten, 1.510 opfokgeiten en 110 bokken. Daartegenover zou het aantal koeien dalen van 192 naar 134. De Vereniging ABC Milieugroep en een omwonende maakten hier bezwaar tegen, ze vrezen dat de uitbreiding van de geitenhouderij zal leiden tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat en tot gezondheidsrisico‘s. De rechtbank Zeeland-West-Brabant gaf hen gelijk.

‘Conclusie rechtbank in 2017 de enige juiste’

Tijdens de rechtszitting bij de RvS werd duidelijk dat de provincie Noord-Brabant absoluut geen uitbreiding wil van welke geitenhouderij dan ook in de provincie. Sinds de invoering van de Verordening Ruimte in 2017 (VR 2017) is de provincie mordicus tegen iedere groei. Volgens de provincie had de gemeente ten onrechte de VR 2017 buiten beschouwing gelaten bij de afweging om een omgevingsvergunning toe te kennen. Volgens jurist Bart Coolen die namens de provincie het woord voerde, was de conclusie van de rechtbank in 2017 de enige juiste.

MER-beoordelingsbesluit onzorgvuldig genomen

De RvS is het met de provincie eens, zo blijkt uit de uitspraak. Het argument van de gemeente dat het hier om bijzondere omstandigheden gaat, waarbij toetsing aan de VR 2017 niet nodig is, wil er niet in bij de RvS. Er had aan het op dat moment geldende recht moeten worden getoetst. Een ander argument om de vergunning te vernietigen, is het feit dat het MER-beoordelingsbesluit onzorgvuldig is genomen. 2 van de 4 percelen van het geitenbedrijf waar de omgevingsvergunning op van toepassing is, blijken niet betrokken bij het MER-besluit. De uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd, de omgevingsvergunning blijft vernietigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.