Home

Nieuws 1 reactie

Veel meer handel in fosfaatrechten na aankondiging wetsvoorstel

Tussen de aankondiging van de verhoging van het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten en de inwerkingtreding hiervan is er fors meer gehandeld in fosfaatrechten.

Dat blijkt uit haar antwoorden op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer. Tussen 1 januari en 24 mei werden 1.616 transacties in fosfaatrechten gemeld, gemiddeld 77 per week. Tussen 25 mei en 12 juni, toen het wetsvoorstel werd behandeld, vonden 1.751 transacties plaats, gemiddeld 700 per week. Daarna, toen het afromingspercentage verhoogd was van 10 naar 20%, werden in een week tijd 7 transacties geregistreerd. Volgens landbouwminister Schouten is dit het voorziene aankondigingseffect van het wetsvoorstel.

Invoering marktmeester

Bij het aankondigen van het wetsvoorstel ging de handel in rechten gewoon door. VVD-Kamerlid Helma Lodders is voorstander van het invoeren van een marktmeester, die ten tijde van extreme situaties de handel even stil kan leggen. Schouten houdt echter voet bij stuk en voert geen marktmeester of markttoezicht in voor de handel in fosfaatrechten. Lodders is groot voorstander voor het invoeren van markttoezicht en een marktmeester, omdat er veel geld omgaat bij de handel in fosfaatrechten en omdat ze het belangrijk vindt dat het fosfaatrechtenstelsel eerlijk en transparant functioneert.

Schouten: geen aanleiding voor markttoezicht

Schouten onderschrijft dat laatste en zegt misbruik te allen tijde te willen voorkomen. “Ik blijf de fosfaatrechtenmarkt nauwlettend in de gaten houden”, aldus Schouten. Uit een onafhankelijk onderzoek van Ecorys naar de fosfaatrechtenmarkt blijkt volgens Schouten dat er geen aanleiding is voor het invoeren van een marktmeester of markttoezicht. Er zijn volgens haar geen fundamentele marktproblemen waarvoor nu ingegrepen moet worden. Wel wordt de fosfaatrechtenmarkt gemonitord door een hoogleraar mededingingsrecht van de Autoriteit Consument en Markt. Deze hoogleraar rapporteert ieder halfjaar aan het ministerie over de fosfaatrechtenmarkt, waarbij ook de prijs van de fosfaatrechten wordt meegenomen, net als de rol van adviseurs en bemiddelaars bij de transacties. Eventuele misstanden kunnen bij deze hoogleraar worden gemeld en als het nodig is zal hij Schouten adviseren om maatregelen te nemen.

Beeld van de fosfaatrechtenmarkt

Bij dit onderzoek zal ook gebruik worden gemaakt van informatie die voortkomt uit een vrijwillige enquête die Marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy zal uitvoeren over de handel in fosfaatrechten. “Ik zal alle landbouwers die fosfaatrechten (hebben) overgedragen of (hebben) ontvangen vragen de enquête in te vullen”, aldus Schouten. Naast de gegevens uit de enquête zal de hoogleraar ook gebruik maken van gegevens van RVO.nl en informatie van openbare bronnen. “Deze informatie gezamenlijk geeft een goed beeld van de fosfaatrechtenmarkt”, vindt Schouten.

Als er sprake is van kartelvorming of misbruik van de economische machtspositie kan de ACM ingrijpen, aldus Schouten.

Eén reactie

  • wruiten

    handel is handel

Of registreer je om te kunnen reageren.