Home

Nieuws 12 reacties

Schouten wil alle ondernemers in 2030 klimaatbestendig

Alle ondernemers in de land- en tuinbouw moeten in 2030 voorbereid zijn om duurzaam en effectief om te gaan met de veranderingen in het klimaat. Dat staat in het Actieprogramma Klimaatadaptatie dat is opgesteld door de ministeries van landbouw en infrastructuur en waterstaat, LTO Nederland, Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Verbond van Verzekeraars. Het voorstel wordt de komende maanden besproken met bestuurders en in de regio verder opgepakt.

Het actieprogramma is onderdeel van de droogtemaatregelen die landbouwminister Carola Schouten neemt. Ze wil dat de sector en overheden beter voorbereid zijn en sneller kunnen ingrijpen in geval van extreem weer. “De crisisorganisatie van LNV is dan ook klaar om op te schalen bij dreigende of feitelijke watertekorten in 2019”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Ze heeft een sectoroverleg voor landbouw ingericht dat zowel in de ‘koude fase’ als de ‘warme fase’ over de belangrijke aandachtspunten overlegt, zodat in geval van droogte en watertekort snel kan worden gehandeld.

Kaart voor verdringingsreeks in de maak

RVO.nl werkt aan een kaart op basis van de gewasgegevens om in geval van droogte de nationale verdringingsreeks (de prioritering bij het verdelen van water) op nationaal en regionaal niveau beter te kunnen toepassen. De belangen van de landbouw, zoals die van kapitaalintensieve gewassen, worden hierbij meegenomen. Voor natuurgebieden is een dergelijke kaart al beschikbaar. Voor de landbouw zal deze in juli operationeel worden.

Actieprogramma klimaatadaptatie bestaat uit 5 pijlers

Het actieprogramma klimaatadaptatie richt zich op 5 onderdelen: het watersysteem moet klaar zijn om in te spelen op extreme droogte of extreme regenval en de landbouw en natuur moeten weerbaarder worden gemaakt tegen deze klimaatveranderingen. De bodemstructuur moet verbeteren om het waterbergend vermogen te verbeteren en boeren moeten klimaatbestendige gewassen en teeltsystemen kunnen kiezen en toepassen. Voor de veehouderij zet het actieprogramma in op maatregelen met betrekking tot hittestress en UV-straling in verband met dierenwelzijn, diertransporten en nieuwe dierziekten. De vijfde pijler richt zich op de instrumenten om de doelen te halen: via regionale aanpak en ontwikkeling en delen van kennis en innovatie.

In het kader van het actieplan moeten eind 2021 de risico’s, knelpunten en kansen op het gebied van klimaatadaptatie in de landbouw in kaart worden gebracht en moeten oplossingen in beeld zijn of in gang zijn gezet.

Laatste reacties

 • farmer135

  Schiphol idem dito

 • Trot

  Dan ook alleen nog import van alle producten die voldoen aan onze regel ongeacht handels afspraken etc !

 • Schiphol mag van dit kabinet nog door groeien tot 540000 vluchten per jaar, over eerlijke klimaatregels gesproken!

 • Hammie-G

  Langzamerhand word ik behoorlijk nieuwsgierig naar het Nederland van 2030. Volgens de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 hebben we dan een landbouw zonder emissies van GBM etc. etc. Nu regelt de minister het óók nog dat we dan zowel beschermd zijn tegen extreme droogte én tegen extreme wateroverlast!! Geweldig, wat een daadkracht, wat een mega-innovatiekracht. Er is geen probleem te groot of we hebben er - in 2030 ! - al een oplossing voor.
  De landbouw zelf heeft al zeker 2000 jaar met ziekten en plagen geworsteld, met extreem weer te kampen gehad. Dat heeft zich geëvolueerd tot de moderne, hoog productieve landbouw die we nu hebben, met ook nog steeds alle moeilijk oplosbare (klimaat)problemen. Helaas, voor dat je het weet is het alweer 2030!! En ondanks de magische toverkracht van onze beleidsmakers, van onze "Willie Wortel"- C. Schouten geldt ook nog steeds: "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!!"
  Mij lijkt het eerder waarschijnlijk dat de Bijbelse realiteit van de 7 vette en de 7 magere jaren weer gaan terugkeren met al die "groene"beleidsvoornemens. En díé realiteit gaat uit van (verantwoorde) topproductie in de vette jaren, om de lage opbrengsten in de magere jaren te kunnen overleven. Zou zo'n scenario ook uitgewerkt moeten worden....?

 • Jan-Zonderland

  Als mw Schouten muneerst een haarfijn uitlegt wanneer iemand “klimaatbestendig” is dan kunnen we er beter over oordelen. Vooralsnog vind ik het een term die past in het rijtje duurzaam en kringlooplandbouw. Veel woorden, weinig zeggen.

 • agratax.1

  Ik denk dat we in 2030 geen asielzoekers meer hebben, zij trekken echt geen maanden om in het Beloofde land zonder Voedsel en zonder Rijkdom aan te komen. De "ellende" van de rijken eten zich dik en rond en de gewone burger heeft een honger buik dit kennen ze van thuis. Alleen onze beleidsmakers en onderbuik gevoelens volgende politiek denkt nog steeds, dat in Nederland de bomen tot de hemel groeien en alle problemen opgelost zijn als de boeren stoppen met (rendabel) produceren. De kleinste groep (politiek machteloos) is gemakkelijk uit elkaar te spelen en tot moderne slaaf te maken.

 • eja

  schouten senior zou zich omdraaien in zijn graf....
  .

 • Waarom is dit kabinet zo huiverig om deze klimaatplannen onafhankelijk te laten doorrekenen,zouden ze dan al gelijk door de mand vallen.

 • Peerke1

  Welke boeren kunnen aan deze voorwaarden voldoen zonder vroeg of laat toch failliet te gaan. Dit gebeurt namelijk als de kosten boven de baten uitstijgen.

 • kanaal

  wij willen ook wel eens wat.

 • a van Gerwen

  @Peerke, dat gevoel bekruipt me ook wel eens. Als je een optelsom maakt van alle plannen en voornemens voor 2030, kun je niet anders concluderen dan dat die voor het gros van de ondernemers onhaalbaar zijn. Hetl lijkt zoals @Hammie al aangaf we in 2030 wel in beloofde land moeten leven met al die wensdromen.

 • gjh

  Schouten is helemaal koekoek. Wat een links gelul.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.