Home

Nieuws

Schouten: geen EU-lijst dierhouders beroepsverbod

Er komt voorlopig geen Europese lijst met veehouders die een beroepsverbod hebben gekregen.

Dat blijkt uit antwoorden van landbouwminister Carola Schouten op Kamervragen van SP en Partij voor de Dieren. Schouten heeft na een aangenomen motie bij andere lidstaten gepolst of een Europese zwarte lijst kan worden gemaakt van dierhouders, die een beroepsverbod hebben gekregen.

Veel haken en ogen

“De reacties zijn voorzichtig positief, maar men ziet nog veel haken en ogen. Bijvoorbeeld ten aanzien van proportionaliteit, gegevensbescherming en het ontbreken van een compleet overzicht in de lidstaten”, aldus Schouten.

Lidstaten willen daarom nog niet meewerken aan een dergelijke lijst. Het delen van informatie en het benutten van deze informatie uit andere lidstaten kan en gebeurt op dit moment wel.

Beroepsverbod in buitenland geen reden voor weigering omgevingsvergunning door provincie of gemeente

Een beroepsverbod in het buitenland kan echter geen grond zijn voor het weigeren van een omgevingsvergunning door een provincie of gemeente, aldus Schouten. Dit zegt zij in reactie op Kamervragen over vergunningverlening aan een varkenshouder die in Duitsland een beroepsverbod heeft gekregen.

Een beroepsverbod dat in het buitenland is opgelegd, valt niet binnen het toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Aanleiding tot inspectie

“Dergelijke informatie uit het buitenland over overtreding van welzijns- of diergezondheidsregelgeving kan wel aanleiding zijn om bedrijven in Nederland te inspecteren”, aldus Schouten.

De betrokken varkenshouder heeft tussen 2007 en 2018 22 controles van de NVWA gehad. Hierbij werden in enkele gevallen ernstige overtredingen geconstateerd.

Hierna is zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgetreden. In het verleden is de betrokken ondernemer een voorwaardelijke stilleging van zijn onderneming opgelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.