Home

Nieuws

Schade door veldmuizen nu al zichtbaar in Friesland

Veel graslanden in de veenweidegebieden in Zuid-Friesland worden geteisterd door veldmuizen.

De schade door muizen is in Friesland dusdanig groot dat deze zichtbaar is op satellietbeelden. Dat meldt Wageningen Economic Research (WER) op basis van sattelietbeelden van Groenmonitor.nl.

Schadegrootte moeilijk te voorspellen

Volgens WER-onderzoeker Gerbert Roerink is deze veldmuizenpiek 2 maanden eerder zichtbaar dan in rampjaar 2014. In dat jaar ondervond ruim 26.000 hectare grasland schade. Of de schade dit jaar ook zo erg wordt? Dat is moeilijk te voorspellen en hangt volgens Roerink af van de maatregelen die boeren nemen en of de plaag voortzet: “Het voordeel is dat boeren dit jaar zeer alert zijn en al volop bezig zijn met onder water zetten van percelen. Dat werkt perfect, het beste als alle omliggende boeren meedoen en vroeg in het jaar beginnen”, aldus Roerink.

Pompen of niks doen

Het prijskaartje dat daar aan hangt? Dat hangt af van de actie van de boer, volgens Roerink. “Dat kan twee kanten opgaan. Enerzijds kan een boer niks doen. Dan kan hij geen sneden gras meer van het land halen en moet hij opnieuw inzaaien. Anderzijds kunnen boeren in samenwerking met het waterschap effectief het land onder water zetten. Dat kost wel het nodige materiaal (pomp, slang, haspel) en arbeid, maar kan zeker rendabel zijn”, aldus Roerink.


 • Percelen in Friesland die aangetast zijn door veldmuizen. De bruine vlekken zijn kaalgevreten en zitten vol muizenholen. - Foto’s: WER

  Percelen in Friesland die aangetast zijn door veldmuizen. De bruine vlekken zijn kaalgevreten en zitten vol muizenholen. - Foto’s: WER

 • Een satellietfoto van graslandpercelen rond Koufurderrige en Woudsend (Frl.). De bruine vlekken laten goed zien waar de veldmuizen toegeslagen hebben.

  Een satellietfoto van graslandpercelen rond Koufurderrige en Woudsend (Frl.). De bruine vlekken laten goed zien waar de veldmuizen toegeslagen hebben.

 • Veldmuizenbestrijding met behulp van een 300 meter lange slang en pomp. De meeste muizen worden opgevreten door meeuwen en andere roofvogels. In samenwerking met omliggende boeren en het waterschap kan dit een zeer effectieve manier van bestrijding zijn.

  Veldmuizenbestrijding met behulp van een 300 meter lange slang en pomp. De meeste muizen worden opgevreten door meeuwen en andere roofvogels. In samenwerking met omliggende boeren en het waterschap kan dit een zeer effectieve manier van bestrijding zijn.

 • Een groen perceel met weinig tot geen muizen (boven) en een bruin perceel met veel muizen (onder) in Zuid-Friesland. Het resultaat van het onder water zetten is heir goed zichtbaar volgens WER onderzoeker Gerbert Roerink.

  Een groen perceel met weinig tot geen muizen (boven) en een bruin perceel met veel muizen (onder) in Zuid-Friesland. Het resultaat van het onder water zetten is heir goed zichtbaar volgens WER onderzoeker Gerbert Roerink.

 • Een veldmuis.

  Een veldmuis.

Satellietbeelden laten duidelijke verschillen zien

Het verschil tussen een perceel dat wel of niet onder water is gezet, is goed zichtbaar. Ook ruimer genomen satellietbeelden laten de bruine vlekken op de veenweide graslanden zien. De muizen graven gangen en vreten het gras en de wortels kapot. “Ook is goed zichtbaar dat boeren dit jaar gelukkig op tijd hebben gehandeld. Je ziet dat boeren in getroffen gebieden volop water het land op pompen. Zolang dat nog gaat met de droogte, werpt dat zeker zijn vruchten af. Deze velden zijn zichtbaar als groene graslanden”, aldus Roerink.

Een dergelijke muizenplaag kwam ook voor in 2004 en 2014. De onderzoeker verwacht dat dit nu eens in de 5 jaar zal zijn. “Dat hangt uiteindelijk af van verschillende factoren, zoals de intensiteit van de winter, droogte en de aanwezigheid van roofvogels.

Of registreer je om te kunnen reageren.