Home

Nieuws

SGP werkt aan boetestelsel Meststoffenwet

De SGP in de Tweede Kamer werkt aan een voorstel om boetes op grond van de Meststoffenwet in lijn te brengen met de zwaarte van de overtreding.

Kamerlid Roelof Bisschop zegt signalen te hebben uit de sector die duiden op hoge boetes voor ogenschijnlijk lichte overtredingen of vergissingen. Hij heeft landbouwminister Carola Schouten gevraagd inzicht te geven in de boetes die in de afgelopen jaren zijn gegeven, hoeveel controles er zijn geweest en hoe hoog de boetes waren die werden opgelegd in de jaren 2017 en 2018. Bisschop wil ook weten wat de boetebedragen waren en voor welke soorten overtredingen die boetes werden gegeven. Hij vraagt bovendien in welke mate boetes zijn aangepast nadat boeren bezwaar hadden gemaakt. Bisschop zegt dat voor hem niet altijd duidelijk is waarom ondernemers met boetes van duizenden euro’s worden opgezadeld, waarbij volgens die ondernemers soms sprake is van administratieve fouten of vergissingen.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft landbouwminister Carola Schouten gevraagd inzicht te geven in de boetes die in de afgelopen jaren zijn gegeven. - Foto: ANP
SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft landbouwminister Carola Schouten gevraagd inzicht te geven in de boetes die in de afgelopen jaren zijn gegeven. - Foto: ANP

Vergeten van een vinkje

Hij noemt het voorbeeld van het mislopen van de derogatie door het vergeten van een vinkje of door een fout in het opgegeven areaal. Daardoor schiet het bedrijf terug van een stikstofgift van 250 naar 170 kilo per hectare en dat kan weer leiden tot boetes van tienduizenden euro’s wegens overschrijding van de aanwendingsnormen.

Stijgende trend in aantal mestboetes

De Auditdienst Rijk heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de boetes voor mest-overtredingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) constateerde daarin dat er een stijgende trend is in het aantal mestboetes. Bisschop vraagt of de minister kan aangeven wat de oorzaken daarvan zijn.

Economisch voordeel van fraude wegnemen

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is bezig aan de hand van berekeningen aan te geven hoe hoog boetes moeten zijn om het economisch voordeel van fraude weg te nemen. Bovendien onderzoekt de CDM in welke regio’s fraude aantrekkelijker is vanwege de hogere mestafzetkosten. Aanleiding voor het onderzoek is dat de boetebedragen in de Meststoffenwet niet zijn onderbouwd op basis van het voordeel van de fraude. Bisschop vraagt naar de stand van zaken van het werk van de CDM.

Of registreer je om te kunnen reageren.