Home

Nieuws

Prijs landbouwgrond stagneert in België

Voor het eerst in 5 jaar zijn de prijzen voor landbouwgrond in België niet verder gestegen.

Dat meldt Vilt op basis van de barometer voor landbouwgrond, die de Federatie van het Notariaat (Fednot) voorstelde op de landbouwbeurs in Libramont. De gemiddelde grondprijs in de eerste helft van dit jaar ligt 3,9% lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Aangezien het slechts om cijfers van de eerste 6 maanden van dit jaar gaat, wijst de federatie erop dat het te vroeg is om te spreken van een trendbreuk. Ook zijn de verschillen per provincie groot. West-Vlaanderen blijft altijd nog het duurst en Luxemburg heeft de goedkoopste agrarische grond. In Vlaanderen daalde de agrarische grondprijs (-3,1%) sterker dan in Wallonië (-1%).

Prijsstijging vlakt af

Volgens een Belgische notaris stegen de agrarische grondprijzen in 5 jaar tijd met bijna 23%. In 2014 kostte een hectare grond gemiddeld nog € 36.379. Dit jaar kost een hectare landbouwgrond in België gemiddeld € 44.696. Rekening houdend met de inflatie van 8,2% bedraagt de reële prijsstijging 14,7%, volgens de notaris.

Hervorming Pachtwet

Volgens de notaris zijn de lagere prijzen te verklaren door de hervorming van de Pachtwet in het Waals gewest die op 1 januari 2020 van kracht worden. Ook speelt de lagere rente een rol: minder mensen zijn geneigd te verkopen. Een laatste reden is de grote onzekerheid die heerst onder boeren over de toekomst van de landbouw.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.