Home

Nieuws

Onderzoek naar bedrijfsspecifieke stankaanpak

De concentratie van vluchtige, organische stoffen rondom verschillende typen veebedrijven varieert nauwelijks.

Dat is een van de conclusies uit het geuronderzoek dat Connecting Agri & Food in april deed in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Niettemin riekt ieder bedrijf anders, stellen de onderzoekers. Ze deden geuronderzoek bij een gesloten varkensbedrijf, een vleesvarkensbedrijf en een pluimveebedrijf met traag groeiende kuikens. De geur van een veebedrijf is afhankelijk van zaken als het type voersysteem, de voeding, de aanwezige dieren, het stalontwerp en de hygiëne.

12 stoffen die geur veroorzaken

In het onderzoek wordt gekeken naar 12 stoffen die impact hebben op de geur rond een veebedrijf. Bekende stoffen zijn ammoniak en waterstofsulfide. De bedoeling is inzicht te krijgen in welke mate deze 12 stoffen reden zijn dat omwonenden van een veehouderij stank ervaren. Daarvoor zijn meer metingen nodig. Dat gebeurt volgende maand.

De onderzoekers hopen dan zover te zijn dat ze per type bedrijf gassen kunnen benoemen die verantwoordelijk zijn voor stank. Als deze geurprofielen er zijn, biedt dat handvatten om op bedrijfsniveau stank te lijf te gaan.

Geurmonsters

In het onderzoek zijn per bedrijf 2 geurmonsters in de stal en 2 twee monsters net buiten de stal genomen. De concentraties van de waargenomen stoffen ligt buiten de stal duidelijk lager dan binnen. De gassen zijn vervluchtigd, omgezet of verwijderd in de luchtwasser. In de stal zijn de geurconcentraties wél sterk verschillend tussen de bedrijven. De onderzoekers stellen vast dat veel concentraties die buiten zijn gemeten hoger liggen dan de in de literatuur bekende geurdrempels.

Of registreer je om te kunnen reageren.