Home

Nieuws

LLTB niet eens met beheerplan De Maasduinen na PAS

De Limburgse landbouworganisatie LLTB heeft besloten een zienswijze in te dienen op het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Nationaal Park De Maasduinen.

De boerenorganisatie is van mening dat het plan niet vastgesteld kan worden zolang er onduidelijkheid is over de wijze waarop met stikstof kan worden omgegaan. De Raad van State heeft immers een streep gezet door het PAS.

“De Raad van State heeft eind mei gezegd dat beweiden en bemesten vergunningplichtig is in het kader van de Wet natuurbescherming. Ook is de ontwikkelruimte voor stikstof die het beleid aan bedrijven gaf geschrapt”, zegt verantwoordelijk regiobestuurder Theo Schreurs op de LLTB-site. “Er moeten eerst oplossingen komen, voordat plannen vastgesteld kunnen worden. Je kunt geen plan vaststellen als niet duidelijk is welke maatregelen nog van land- en tuinbouw worden gevraagd en hoe problemen worden opgelost.”

Sommige natuurtypes kunnen leiden tot flinke beperkingen voor land- en tuinbouw

Theo Schreurs, regiobestuurder van LLTB

LLTB uit kritiek op natuurdoeltypes

Daarnaast heeft de LLTB ook kritiek op de aanwijzing van een aantal natuurdoeltypes, die maar op een klein oppervlakte voorkomen. Schreurs: “We zien ook dat er mooie natuur is in De Maasduinen, die bescherming verdient. Maar sommige natuurtypes zijn te klein om in stand te blijven zonder zeer hoge kosten. Maar ze kunnen wel leiden tot flinke beperkingen voor land- en tuinbouw”. Verder laat LLTB weten het niet eens te zijn met de voorgestelde zones voor gewasbescherming.

Tot en met 26 juli bestaat de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het beheerplan.

Of registreer je om te kunnen reageren.