Home

Nieuws

‘Kip-van-Morgenwet’ bij Kamer ingediend

De land- en tuinbouw kan met eigen duurzaamheidsinitiatieven komen die in nationale regels worden omgezet. Dat is de kern van de nieuwe Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieiven (zoals de Kip van Morgen), die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het klimaatakkoord Landbouw en Landgebruik dat 2 weken geleden aan de Kamer werd gestuurd, werd al aangekondigd dat de wet er zou komen. Het landbouwbedrijfsleven kan de wet gebruiken om eigen duuurzaamheidsinitiatieven in te dienen op gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, duurzame energieproductie of -besparing en de vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Initiatieven worden door de regering beoordeeld en zo mogelijk omgezet in regelgeving.

Indiener van duurzaamheidsplan moet nut aantonen

De nieuwe wet biedt marktpartijen de mogelijkheid afspraken te maken en die in regelgeving te vatten. Vervolgens moet die regelgeving door de minister worden beoordeeld. Als de regering de duurzaamheidsinitiatieven ondersteunt, de regels passen binnen de geldende Europese wetgeving en de initiatieven ook in het algemeen belang zijn naar het oordeel van de regering, dan kunnen ze worden ingevoerd. De Tweede Kamer wordt betrokken bij de invoering van de regels.

De wet biedt de mogelijkheid om duurzaamheidsinitiatieven eerst op regionale schaal uit te testen en ze daarna in heel Nederland uit te rollen. Als het nodig is voor een bepaalde regio een landelijke regeling te maken, kan dat ook.

Wie het plan heeft voor een duurzaamheidsinitiatief dat voor iedereen moet gaan gelden, moet laten zien dat er draagvlak is. Bovendien moet ook worden aangetoond dat het voordeel (bijvoorbeeld duurzaamheidsbelang) opweegt tegen het nadeel (bijvoorbeeld een hogere consumentenprijs).

Nieuwe regels nodig, omdat oude goede initiatieven in kiem kunnen smoren

Directe aanleiding voor de wet is dat de bestaande regels voor mededinging duurzaamheidsinitiatieven in de kiem kunnen smoren. Supermarkten, pluimveeslachterijen en pluimveehouders konden vanwege de regelgeving geen afspraken maken over duurzaam geproduceerde kip (Kip van Morgen). De textielsector had te maken met soortgelijke belemmeringen.

De wet is in mei 2017 al ter consultatie op internet gepubliceerd. De wet lag daarna bij de Raad van State, die zeer kritisch was op de oorspronkelijke inhoud. De Raad van State adviseerde in september vorig jaar de wet niet aan de Tweede Kamer voor te leggen. Naar aanleiding van het RvS-advies heeft de staatssecretaris de oorspronkelijke wet op tal van punten aangepast. De wet is aan het begin van het Kamerreces ingediend.

Of registreer je om te kunnen reageren.