Home

Nieuws 3 reacties

Kamer omarmt investeringsfonds voor kringlooplandbouw

De Tweede Kamer wil dat er een risico- en investeringsfonds komt voor innovaties en afdekking van risico’s bij de ontwikkeling van gewaagde duurzame concepten die passen binnen de kringlooplandbouw.

Een motie van die strekking van Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) is dinsdag 2 juli aangenomen. De Kamer vraagt ook om verlenging van het programma voor groene veredeling.

Bisschop kreeg steun van het overgrote deel van het parlement. SP en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Zinloze klimaatmaatregelen van het kabinet

Forum voor Democratie steunde het fonds met tegenzin, zo verklaarde fractievoorzitter Thierry Baudet in een stemverklaring. Volgens hem is dit fonds nodig om boeren te ondersteunen tegen “stupide, zinloze en quasi sektarische klimaatmaatregelen van het kabinet”.

Minister Carola Schouten heeft toegezegd te willen onderzoeken of zo’n fonds kan worden ingesteld.

Financiële onderbouwing

Volgens SGP‘er Bisschop is de financiële onderbouwing van de kringloopvisie van minister Schouten karig, zeker op de langere termijn. Hij meent dat een risico- en investeringsfonds een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van innovaties, duurzame concepten, herstructurering en praktijkonderzoek. De minister komt bij de begroting met een uitwerking van de motie.

Groene veredeling

Het ministerie heeft tot dit jaar € 1 miljoen beschikbaar voor het programma ‘groene veredeling’. Dat programma loopt dit jaar af. De voltallige Tweede Kamer vraagt de minister het programma voort te zetten en daarvoor in de komende begroting geld uit te trekken. Minister Schouten wil dat laten lopen via de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

SGP'er Roelof Bisschop onderstreept het belang van groene veredeling, omdat het programma investeert “in klassieke veredeling van robuuste rassen in duurzame teeltsystemen, onder meer voor de biologische landbouw”.

Dierenwelzijn

Laura Bromet (GroenLinks) kreeg steun van een Kamermeerderheid voor een motie om te zorgen dat Nederland een koploperspositie en een voorbeeldfunctie houdt, als het gaat om dierenwelzijn. De minister moet daar, als het aan de Kamer ligt, aan blijven werken in de Europese Unie. Bromet refereert aan de buitenlandse belangstelling voor het Beter Leven-Keurmerk.

Volledige evenwichtsbemesting kan ik niet toezeggen

Evenwichtsbemesting

Minister Schouten moet evenwichtsbemesting als uitgangspunt nemen bij de uitvoering van de kringloopvisie. Een motie van die strekking van VVD‘er Helma Lodders kreeg dinsdag de steun van een Kamermeerderheid. Een deel van de coalitie (D66 en ChristenUnie) stemde tegen de motie.

Minister Schouten zegt wel te willen streven naar evenwichtsbemesting, “maar volledige evenwichtsbemesting kan ik gewoon niet toezeggen, omdat het soms kan botsen met regels die met milieu te maken hebben”.

Laatste reacties

  • Attie

    Kun je zien hoe links CU is, om tegen evenwichtsbemesting te stemmen..

  • farmerbn

    Tja; Cu erg links en SGP erg rechts.

  • boer a

    tegen evenwichtsbemesting is tegen kringlooplandbouw want meer onttrekken aan de bodem door het gewas dan terugbrengen als bemesting is ROOFbouw en op lange termijn niet duurzaam.

Of registreer je om te kunnen reageren.