Home

Nieuws 1 reactie

Iets meer mestruimte na 2020

De aanpassing van de regels voor fosfaatgebruiksnormen zal na 2020 over heel Nederland gerekend leiden tot iets meer plaatsingsruimte voor mest. Door de nieuwe indeling in 5 fosfaatklassen neemt de fosfaatplaatsingsruimte in 2020 toe van 139,3 miljoen kilo naar 140,7 miljoen kilo en in 2021 tot 141,2 miljoen kilo.

Dat blijkt uit de voorgestelde wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Meststoffen die maandag ter consultatie zijn gepubliceerd. Het ministerie veronderstelt dat de druk op de mestmarkt kan afnemen met lagere afzetkosten tot gevolg.

Met ingang van 2020 wordt een nieuw fosfaatklassensysteem ingevoerd en in 2021 komt er een gecombineerde indicator voor zowel gras- als bouwland om de fosfaattoestand te bepalen. Die gecombineerde indicator komt in de plaats van de huidige P-AL-waarde voor grasland en het Pw-getal voor bouwland. De indicator bestaat uit een combinatie van het P-CaCl2-getal (milligram fosfor per kilo) en het P-AL-getal (milligram fosfaat per 100 gram). Op basis van een matrix wordt bepaald wat de fosfaatklasse van gras- of bouwland is. En op basis van de fosfaatklasse wordt de gebruiksnorm bepaald.

Verandering fosfaatnormen kan op bedrijfsniveau grote invloed hebben

Op bedrijfsniveau kunnen de aangepaste regels relatief grote veranderingen tot gevolg hebben, aldus de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, die de minister van advies dient. CDM heeft aanpassingen voorgesteld om de veranderingen in het systeem op bedrijfsniveau zo min mogelijk effect te laten hebben. Bedrijven kunnen door de verandering van de indeling in een andere klasse terechtkomen, wat ook effect heeft voor de fosfaatgebruiksnormen op hun bouw- en grasland.

Gebruiksnormen afhandelijk van fosfaatklasse

Zoals de minister al eerder heeft aangekondigd zullen de fosfaatklassen in de Meststoffenwet worden verfijnd. Dat maakt deel uit van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Met het actieprogramma zorgt Nederland voor voldoende voorwaarden om aan de derogatie te kunnen voldoen.

In de nieuwe regelgeving komen 5 fosfaatklassen: arm, laag, neutraal, ruim en hoog. De gebruiksnormen verschillen voor grasland en bouwland en zijn afhankelijk van de fosfaatklasse van de grond.

Binnen de regelgeving is ruimte voor een hogere fosfaatgebruiksnorm op bouwland, wanneer mest met een hoog organischestofgehalte wordt gebruikt. De consultatie is open tot 6 september.

Eén reactie

  • Knor 10

    Hoe behoud je het mest overschot!!! Laat de normen maar weer zakken en knijp de boeren maar rustig kapot! Zo komt er nooit ruimte op de mestmarkt!

Of registreer je om te kunnen reageren.