Home

Nieuws

Geuruitstoot mestverwerker Roosendaal 4,5 keer hoger

De kans dat de omgevingsvergunning voor de mestverwerkingsinstallatie Biomineralen B.V. in Roosendaal (N.-Br.) bij de Raad van State (RvS) overeind blijft, lijkt zeer klein geworden. Nieuw geuronderzoek veegt de vloer aan met eerdere onderzoeksresultaten.

In 2018 oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda in een uitspraak dat gemeente Roosendaal de omgevingsvergunning terecht heeft verleend.

Na een eerste zitting in hoger beroep, begin dit jaar, besloot RvS een extra onafhankelijk onderzoek naar de geuruitstoot te laten doen. Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Stab) kreeg opdracht de situatie opnieuw te beoordelen. De conclusie van Stab is dat het eerdere onderzoek van Buro Blauw ‘Geuronderzoek Biomineralen te Roosendaal’ van 6 oktober 2017, waarop de gemeente haar beslissing baseerde, niet klopt.

Mestverwerker voor varkens- en rundveemest

Biomineralen B.V., een joint venture tussen de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO en afvalverwerker SUEZ, wil eenmestbewerkingsinstallatie bouwen om van varkens- en rundveemest gedroogde mestkorrels te maken. Het doel is om jaarlijks 150.000 ton natte mest in te drogen tot 50.000 ton droge mestkorrels.

Lees ook: Zo staan deze projecten voor mestverwerking ervoor

Bezwaarmakers: gemeente goochelt met geur- en milieuonderzoek

Volgens de bezwaarmakers hebben de gemeente Roosendaal en Biomineralen B.V. enorm gegoocheld met de geur- en milieuonderzoeken. Er zou minstens dubbel zoveel stankoverlast uit de schoorsteen komen als waarvan de gemeente en mestverwerker Biomineralen B.V. zijn uitgegaan.

Het onderzoek van Stab geeft de bezwaarmakers (werkgroep Biomineralen, Stichting Sirene en een omwonende) min of meer gelijk in hun veronderstelling. Volgens Stab is Buro Blauw ten onrechte uitgegaan van de verwachting dat de mestverwerker straks twee keer zoveel geur zal uitstoten als een vergelijkbare verwerker in Oirschot. Op basis van het eigen onderzoek denkt Stab dat de mestverwerker waarschijnlijk 4,5 keer zoveel geuruitstoot zal opleveren.

‘Rendement van 85% bij luchtwassers niet reëel’

Daarnaast is Buro Blauw volgens Stab uitgegaan van een rendement van 85% bij de te installeren luchtwassers. Dat percentage vindt de Stab-onderzoeker niet reëel. Stab denkt dat een rendement van 65% waarschijnlijker is. Hierdoor zal de geurbelasting nog verder stijgen.

Over de conclusie van Buro Blauw dat bij alle geurgevoelige objecten ruimschoots wordt voldaan aan de richtwaarden zegt Stab dat ‘die conclusies voor een groot deel niet juist zijn’.

Waarschijnlijk buigt RvS zich na de zomer opnieuw over de omgevingsvergunning voor de mestverwerker in Roosendaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.