Home

Nieuws

Derogatievoorwaarden in 2018 goed nageleefd

De derogatievoorwaarden zijn in 2018 voor 99,8% nageleefd.

De derogatievoorwaarden zijn in 2018 goed nageleefd. In 2018 is aan 17.986 bedrijven een derogatievergunning verleend. Op basis van administratieve en fysieke controles zijn 32 vergunningen ingetrokken. De naleving kwam uit op 99,8% schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer op basis van de ’Voortgangsrapportage handhaving en uitvoering mestbeleid 2018’.

Minder aanmeldingen

Het aantal bedrijven dat zich heeft aangemeld voor derogatie kwam in 2018 5,5% lager uit dan in 2017. Een mogelijke verklaring is, naast het dalende aantal landbouwbedrijven, de late aanmeldingsperiode in 2018. Het areaal op derogatiebedrijven daalde met 5% naar ruim 779.000 hectare met gemiddeld 88% grasland.

De gemiddelde nitraatconcentratie lag op derogatiebedrijven onder 50 milligram (mg) per liter in 2017. Dat is sinds 2015 het geval. In de Lössregio is de gemiddelde concentratie het hoogst met 38 mg per liter, in de zandregio met de derogatienorm 230 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare (Zand 230) lag dat in 2017 op gemiddeld 31 mg per liter. Dat blijkt uit de jaarlijkse derogatierapportage van het RIVM.

Nitraatconcentraties gestegen

Uit voorlopige cijfers voor 2018 blijkt dat de nitraatconcentraties in de zand- en veenregio’s gestegen zijn. Voor zandregio 230 steeg het nitraatgehalte naar 41 mg per liter. Daarbij speelt de droogte een flinke rol. Het fosforgehalte is het laagst in regio Zand 230, met gemiddeld 0,14 mg P per liter in het water dat uitspoelt uit de wortelzone. Fosforuitspoeling is het hoogst in de veenregio met 0,33 mg per liter.

Of registreer je om te kunnen reageren.