Home

Nieuws 5 reacties

Afromen dierrechten blijft mogelijk

Afromen van varkens- en pluimveerechten bij overdracht blijft mogelijk in de Meststoffenwet.

Afromen is vanaf 2020 mogelijk bij een dreigende overschrijding van de productieplafonds voor stikstof en fosfaat van varkens en pluimvee. Dat blijkt uit het wetsvoorstel voor wijziging van de Meststoffenwet die Minister Schouten van LNV voor het reces naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het wijzigingsvoorstel dat in september 2018 ter inzage heeft gelegen was de mogelijkheid voor afroming van varkens- en pluimveerechten nog geschrapt.

Nitraatrichtlijn

In het wetsvoorstel worden meerdere onderdelen uit het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn doorgevoerd met ingang van 1 januari 2020. Het gaat onder meer om aanpassingen van de fosfaatgebruiksnormen en de invoering van sectorplafonds voor stikstof en fosfaat voor melkvee, varkens en pluimvee (kippen en kalkoenen). Via het wetsvoorstel wordt het bovendien mogelijk om generiek te korten op fosfaatrechten en op varkens- of pluimveerechten als de respectievelijke sectorplafonds zijn overschreden.

In de versie van eind vorige jaar was die korting nog min of meer verplicht (‘wordt een kortingspercentage vastgesteld’). In het voorstel dat nu naar de Kamer is gestuurd is dat enigszins afgezwakt naar ‘kan een kortingspercentage worden vastgesteld’. Dat biedt meer ruimte voor de beoordeling van de oorzaak van de overschrijding, bijvoorbeeld in hoeverre het een uitzonderlijke situatie is.

Nieuwe fosfaatgebruiksnormen

In het voorstel staat ook de invoering van nieuwe fosfaatgebruiksnormen vanaf 1 januari 2020 op basis van het zesde actieprogramma. In het wetsvoorstel wordt nu alleen de strengste fosfaatnorm benoemd. Hogere gebruiksnormen voor grond met een lage fosfaattoestand en andere details zoals de fosfaatklassen wordt in afzonderlijke regelgeving vastgesteld. In de huidige Meststoffenwet staan de fosfaatnormen voor grond met fosfaattoestand neutraal benoemd.

De Tweede Kamer gaat het voorstel na het zomerreces behandelen. De behandeling begint met een schriftelijke vragenronde.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Toch heel raar. ....kippen wordt al bijna 100% verwerkt, varkens gaat ook die kant op en toch een overschrijding mogelijk. .....???? Dat krijg je een lagere school leerling nog niet wijsgemaakt! Of het één of het ander. Of......meteen de verborgen agenda op tafel!

 • Maas1

  Heb je überhaupt wel rechten nodig als je totale meststroom 100% wordt verwerkt en het geheel 100% buiten Nederland wordt afgezet?

 • bankivahoen

  In de praktijk zitten er al minstens 10 % hennen minder als vorig jaar. Pluimvee heeft het probleem al lang opgelost oa via DEP.

 • j.verstraten1

  Beste reageerders, de plafonds zijn een middel om het aantal dieren te sturen. Dus als het aantal dieren stijgt ondanks dat middel, krijgen we een ander middel met hetzelfde doel. Is het niet fosfaat of stikstof danwel ammoniak of co2. Of kringlooplandbouw etc.

 • Maas1

  J.Verstraten1
  fosfaat stikstof of ammoniak is voor mij geen probleem,maar C02 en
  kringloop landbouw zie ik als de definitieve kneveling!
  Hoewel ik wellicht aan alle boven genoemde eisen voldoe of kan voldoen heb ik er niet veel vertrouwen in.De weg wordt geplaveid voor het linkse bolwerk de komende jaren.Polderen brengt veel heel veel achter de dijken staat het land blank!!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.