Home

Nieuws

Aanpak nitraat goed op weg in waterbeschermingsgebieden

360 ondernemers met 8.200 hectare landbouwgrond doen mee met de gezamenlijke aanpak.

De gezamenlijke aanpak om de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen, is goed op weg. Het Landelijk Bestuurlijk Overleg (LBO) van de 5 deelnemende partijen spreekt zijn vertrouwen uit in het ingezette proces en aanpak, maar wil de komende jaren de vinger strak aan de pols houden.

Dat zeggen LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij de eerste tussenevaluatie. Of de aanpak ook gaat leiden tot het halen van de doelen in alle gebieden, is nog wel onzeker.

360 boeren doen mee

Claude van Dongen, LBO-lid namens LTO Nederland, is positief over het aantal deelnemende boeren. “In totaal doen al 360 ondernemers met 8.200 hectare landbouwgrond mee binnen 28 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar als eerste mee gestart is. Dat is 60% van het areaal in deze 28 gebieden. In de overige 6 gebieden is de werving van deelnemers inmiddels gestart.” Volgens Van Dongen is de deelname daarmee op de goede weg ook al is het nog minder dan de streefwaarde van 80% deelname. Inmiddels is gestart met de volgende stappen volgens Van Dongen: “Tijdens keukentafelgesprekken bekijken we welke maatregelen op het bedrijf van de desbetreffende ondernemer het best passen. En in een aantal gebieden zijn ondernemers ook al aan de slag met maatregelen. Dat deze aanpak gaat leiden tot een fors lagere nitraatuitspoeling, daarvan ben ik overtuigd.”

Bestuursovereenkomst

LTO Nederland, IPO, Vewin en de Ministeries van LNV en IenW hebben eind 2017 de bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Hiermee willen partijen de grondwaterkwaliteit zodanig verbeteren dat op gebiedsniveau voldaan wordt aan de Europese norm van 50 milligram nitraat per liter. De bestuursovereenkomst trad op 1 januari 2018 in werking en eindigt op 31 december 2021.

Of registreer je om te kunnen reageren.