Home

Nieuws 1 reactie

Vergunningen mestverwerker Groenlo vernietigd

De rechtbank Gelderland heeft een streep gezet door de vergunningen voor het bouwen van een mestverwerker in Groenlo.

Het Duitse bedrijf RMS wilde op een bedrijventerrein in Groenlo een installatie voor 450.000 ton drijfmest en 150.000 ton vaste mest en berm- en natuurgras bouwen. Omwonenden en milieuorganisaties stelden beroep in tegen de vergunningen die de provincie en het waterschap hadden verleend. Volgens de rechtbank is in de omgevings- en waterwetvergunningen onvoldoende duidelijk gemaakt waarom geen milieueffectenrapport is gemaakt.

De provincie en het waterschap moeten nu nieuwe besluiten nemen. Er kunnen opnieuw vergunningen worden verleend, maar dan moeten de gevolgen voor het milieu beter in kaart gebracht zijn.

RMS wil ook in Horst en Venlo een dergelijke installatie bouwen.

Eén reactie

  • Zuperboer

    Mest hoort in de bouwvoor.

Of registreer je om te kunnen reageren.