Home

Nieuws

Veel fouten in I&R schapen

De vele fouten in de I&R van schapen zijn van een andere orde dan de affaire vorig jaar in de rundveehouderij.

De situatie is niet vergelijkbaar. Dat laat RVO.nl weten in reactie op het nieuws dat er wekelijks 2.000 tot 3.000 fouten zitten in de identificatie en registratie van schapen.

Het gaat volgens RVO.nl om fouten in de verblijfsregistratie. Als een dier niet correct in I&R staat, krijgt het individuele dier een verplaatsingsverbod, tot de houder de fout in I&R heeft hersteld, aldus de woordvoerder van RVO.nl. “De houder wordt geïnformeerd over dit verplaatsingsverbod middels het ‘overzicht maatregelen’. Wanneer de houder de fout niet tijdig herstelt, kan RVO.nl deze ambtshalve herstellen en worden de kosten daarvoor in rekening gebracht.”

Vanaf april I&R schapen gelijk aan I&R runderen

Voor runderen geldt dit al veel langer, voor I&R Schaap/Geit is deze werkwijze – na een aanloopperiode – per 1 april 2019 definitief ingevoerd. “Daarmee is de handhaving voor schapen en geiten gelijk aan de situatie bij runderen. Aanvankelijk zijn we gestart met het maandelijks verzenden van overzichten. In goed overleg met de sectorpartijen is besloten om die overzichten nu wekelijks te versturen, zodat we korter op de gebeurtenis al wijzen op fouten in de registratie.”

Vooral fouten bij wisselen eigenaar of afvoer schapen

Saskia Duives, voorzitter LTO vakgrep Schapenhouderij, maakt in haar weblog melding van de vele fouten in I&R. De cijfers zijn bij een sectoroverleg met ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RVO.nl en NVWA op tafel gekomen. De meeste fouten zouden ontstaan bij het wisselen van eigenaar of bij afvoer naar verzamelplaats of slachterij.

De sectorvoorzitter roept haar achterban op om ‘superalert’ te zijn op de registratie en om actie te ondernemen als ze een brief krijgen van de overheid over zogeheten ‘inconsistenties’. Duives wijst erop dat bij een onverhoopte uitbraak met een ziekte als blauwtong of mkz de I&R op orde moet zijn en spoort schapenhouders aan gebruik te maken van de speciale I&R-app.

Nederland telt in totaal 866.000 schapen, volgens het CBS.

Of registreer je om te kunnen reageren.