Home

Nieuws 1 reactie

Tijssens: klimaatdiscussie bedreigt pensioen veenweideboer

In de veenweidegebieden moet snel duidelijkheid komen over de klimaatmaatregelen. De discussie die nu gaande is over de bodemdaling en CO2-uitstoot in deze polders, is slecht voor de waarde van de grond en bedreigt daarmee het pensioen van de veenweideboeren. Dat betoogt Ruud Tijssens, Director Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm, in zijn rol als voorzitter van de werkgroep innovatiebeleid aan de Klimaattafel landbouw en landgebruik op het symposium van de Topsector Agrifood in Amersfoort.

De veenweidediscussie is maar een van de velen in het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Op het gebied van reductie van methaan en lachgas, broeikasgassen die vele malen sterker zijn dan koolstofdioxide, moet de komende jaren gewerkt worden aan technologische doorbraken. Dat is nodig, want met de huidige technologieën, is ‘slechts’ een reductie van 62,5% aan broeikasgassen vergeleken met 1990 mogelijk.

De vraag is of we de doelstellingen kunnen halen met de huidige omvang van de agrarische sector. Dan zeg ik: Yes we can. Maar dan moet er nog veel gebeuren

De doelstellingen op internationaal niveau, zoals afgesproken op klimaattop van Parijs zijn een totale afname van 80% tot 95%.

Maar, realiseert Tijssens zich, de natuurlijke processen in de landbouw zijn niet of lastiger te sturen, laat staan tot 0 te reduceren. “De politieke discussie focust zich dan op de omvang van de veestapel. De vraag is of we de doelstellingen kunnen halen met de huidige omvang van de agrarische sector. Dan zeg ik: Yes we can. Maar dan moet er nog veel gebeuren.”

Ruud Tijssens realiseert zich dat de natuurlijke processen in de landbouw niet of lastiger te sturen zijn, laat staan tot 0 te reduceren. Foto: Koos Groenewold
Ruud Tijssens realiseert zich dat de natuurlijke processen in de landbouw niet of lastiger te sturen zijn, laat staan tot 0 te reduceren. Foto: Koos Groenewold

Voorbeelden

Voorbeelden die hij hierbij noemt is het afvangen van methaan, of het gas bij de bron, de koeienbek, omzetten naar het minder sterke koolstofdioxide door een neusring, naar het idee van een Brits bedrijf. Lachgas en methaan komen vooral vrij bij mest en bemesting. “Om hiermee te sturen is een hernieuwing van de hele mestketen nodig”, aldus Tijssens.

Geld nodig

Dat er heel wat geld nodig is om dit soort innovaties te ontwikkelen en in de boerenpraktijk te brengen, is evident. Tijssens rekent voor dat voor de doelen van 2050 jaarlijks zo’n € 300 miljoen aan investeringsbudget nodig is bij overheid en bedrijven. De topsector Agri&Food is al bezig om deze nodige innovatie te realiseren, vertelt Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de topsector. “De slimme technologie is de ondersteuning van de andere doelen en missies rondom voedselveiligheid, circulairiteit en maatschappelijke eisen tot een succes te maken,” vertelt hij. Momenteel zijn er al 50 projecten van de topsector waarin overheid en bedrijven samen invulling geven aan de klimaatdoelstellingen die Nederland zich heeft voorgenomen.

Eén reactie

  • farmerbn

    Momensin voeren is een heel goedkope methode om methaanproductie te reduceren. Koeien geven meer melk en hebbben minder problemen. Maar het mag niet simpel en het moet naar minder vee.

Of registreer je om te kunnen reageren.