Home

Nieuws 9 reacties

Stikstofdepositie ruim 38% afgenomen

De stikstofdepositie in Nederland is in 2017 met bijna 39% afgenomen ten opzichte van 1990.

De depositie bedroeg in 2017 1.655 mol stikstof per hectare per jaar, terwijl dat in 1990 nog 2.708 mol was. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO), een samenwerkingverband van het CBS.

De daling in stikstofdepositie op lange termijn (1990-2017) is volgens het CLO het gevolg van lagere emissies van zowel stikstofoxiden als van ammoniak uit de landbouwsector. Ook spelen jaarlijks de weersomstandigheden een rol, waarmee de depositie kan fluctueren in de orde van grootte van 10%.

Stikstofdepositie in het jaar 2017, uitgedrukt in mol stikstof per hectare. - Foto: CLO / RIVM 2019
Stikstofdepositie in het jaar 2017, uitgedrukt in mol stikstof per hectare. - Foto: CLO / RIVM 2019

Regionaal grote verschillen

Regionaal komen grote verschillen voor in stikstofdepositie. In de Gelderse Vallei en de Peel komen deposities voor van ongeveer 4.000 mol stikstof per hectare per jaar. Volgens het CLO komt dat vooral door de hoge lokale ammoniakuitstoot van de intensieve veehouderij. Ammoniak (NH3) zou namelijk op lage hoogtes vrij komen en snel deponeren. Daarmee blijft de stof dicht bij de boerderij. Rondom grote steden werden juist hogere emissiewaarden van stikstofoxiden (NOx) gevonden.

Hoogste uitstoot

De agrarische sector is volgens het CLO verantwoordelijk voor de hoogste uitstoot van stikstofverbindingen, die in totaal goed is voor 42% van de totale stikstofdepositie in Nederland.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Doet Schiphol hierin ook mee of is die hier ook buitengehouden?

 • mts_kuijpers

  @Farmerbn, je kunt je beter afvragen hoeveel stikstof er vanuit Antwerpen en het Ruhr-gebied NL komt binnen waaien.

 • Bennie Stevelink

  Als ik de kaart bekijk en vooral let op Twente (Oostelijke helft van Overijssel) zie ik de stedenband Enschede-Hengelo-Almelo.
  Wat verder opvalt is dat de steden in het westen weinig donker kleuren in tegenstelling tot de steden in het oosten. Dit terwijl de steden in het westen een veel grotere omvang hebben. De verklaring hiervoor is dat stikstofoxiden ver met de wind worden meegevoerd en op grote afstand neerslaan in tegenstelling tot ammoniak. In de Randstad is veel meer wind en veelal in oostelijke richting.
  In het oosten hebben we dus niet alleen depositie van onze eigen stikstof maar ook van de stikstof uit het westen.
  Beter zou het zijn de kaart in te kleuren naar de bron van de stikstof en niet naar de depositie. Dan zou het westen zeer donker kleuren en het oosten veel lichter.

 • ghsmale

  papier is gewillig

 • Mbmb

  Ik heb geen enkel vertrouwen meer in welke instelling dan ook die rekent en concludeert 'de boer is verantwoordelijk voor ..'Leugen of leugen op halve waarheid. Kan Agrifacts dit ook even checken, net als bij andere conclusies die weer eens niet waar bleken? Ook bij het CBL zitten een groot aantal boerenhaters.

 • pinkeltje

  Ben benieuwd hoe ze dat allemaal op een procent nauwkeurig kunnen meten?

 • landboer

  In een gebied met hoge depositie ben je maar weinig kunstmest nodig...

 • @1

  Is al bekend wat de stikstofdepositie is van Schiphol en het verkeer nu tov 1990?

 • kleine boer

  2154 dat is wel bekend maar word niet bekend gemaakt😜

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.