Home

Nieuws 1 reactie

Stikstofbank, extern salderen of toch een PAS-plus?

De herleving van provinciale stikstofbanken en externe saldering kunnen een uitweg zijn uit de impasse die is ontstaan door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof.

Dat meldden advocaat Marieke Kaajan en hoogleraar Chris Backes dinsdag 4 juni tijdens een technische briefing van de Tweede Kamer. Een andere mogelijkheid is een PAS-plus: een programmatische aanpak aangevuld met een strenge toets die beoordeelt of de vergunde activiteit echt nodig is en of de compensatiemaatregelen voldoende zijn om de aantasting van Natura 2000-gebieden te compenseren.

PAS-plus

Een PAS-plus is niet meteen toepasbaar voor individuele agrarische bedrijven, omdat de vergunde activiteit van nationaal belang moeten zijn. De ontwikkeling van een individueel bedrijf voldoet nooit aan die voorwaarde. Maar er is wel een uitweg, zei advocaat Marieke Kaajan. Die uitweg is dat in beleid wordt vastgelegd dat de agrarische sector een essentieel onderdeel is van de economie, die prioriteit verdient. “Als u deze weg kiest, wordt het wel heel lastig. Dat is echt geen gelopen race”, aldus Kaajan, die uitlegt dat de Europese Commissie dan ook een positief advies moet geven. In elk geval geldt bij die weg dat er maatregelen moeten worden genomen, om de effecten op de natuur te compenseren.

Extern salderen kan vanaf vandaag gewoon weer, daar is geen regeling voor nodig. Voorwaarde is wel dat je iemand nodig hebt die stopt

Advocaat Marieke Kaajan

Invoering stikstofbank op nationaal of regionaal niveau

Een andere uitweg is de invoering van een stikstofbank op nationaal of regionaal niveau. Ook dat is een lastig traject, aldus Kaajan. Bij een stikstofbank wordt de stikstofruimte die vrijkomt door stoppende bedrijven in een bank gezet en (deels) beschikbaar gesteld aan bedrijven die willen ontwikkelen. Kaajan zegt dat met het wegvallen van het PAS nu al extern salderen mogelijk is. Daarbij gebruiken ontwikkelende ondernemers de vrijkomende ammoniakruimte van stoppers. Met de invoering van het PAS was extern salderen niet meer mogelijk. “Maar dat kan vanaf vandaag gewoon weer, daar is geen regeling voor nodig. Voorwaarde is wel dat je iemand nodig hebt die stopt”, aldus Kaajan.

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zet voor veel bedrijven de klok terug naar 1 juli 2015. Bedrijven die dankzij het PAS een legale status kregen en die ondertussen geen vergunning op grond van de Natuurwet hoefden aan te vragen, zijn nu weer min of meer illegaal. Dat betekent niet dat ze meteen een vergunning moeten aanvragen. Ze hoeven pas in actie te komen als de provincie dat vraagt of eist. En dan nog hebben ze een redelijke termijn (3 maanden) voor het aanvragen van de vergunning. Zolang de vergunningaanvraag in behandeling is, zal er niet gehandhaafd worden. Bedrijven komen niet meteen in de problemen als milieu- of natuurorganisaties de provincies vragen te gaan handhaven bij veehouderijbedrijven.

‘Zoek ’t maar uit’

Als puur uit het belang van natuurbescherming wordt geredeneerd, hoeft er geen systeem te worden ontwikkeld om economische ontwikkelingen mogelijk te maken. “Dan gaat Nederland op slot voor elke nieuwe ontwikkeling en zeg je eigenlijk: zoek ’t maar uit”, aldus Kaajan.

Eén reactie

  • Mbmb

    Van de laatste zin wordt ik heel erg kwaad; zoek het maar uit??? Ja dat zullen de natuurorganisaties, wakker dier en andere boerenhaters als muziek in de oren klinken maar wát een mentaliteit: de rotzooi veroorzaken en een ander ermee laten zitten, schande!

Of registreer je om te kunnen reageren.