Home

Nieuws 1 reactie

Steun voor biodiversiteit en innovatie in Flevoland

Flevoland stelt ruim € 2 miljoen beschikbaar voor biodiversiteit en innovatie.

Provincie Flevoland stelt per 1 juli 2019 2 subsidieregelingen open uit de beschikbare middelen van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het gaat om ruim € 670.000 subsidie voor ‘niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap’. Daarnaast is er € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld voor ‘samenwerking voor innovaties’. Dat meldt de provincie Flevoland.

Niet-productieve investeringen: € 670.000

De maatregel ‘Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap’ is gericht op investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit. Natuurgebieden Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen worden als specifieke aandachtspunten genoemd door provincie. Ook boeren en grondeigenaren in het binnendijkse deel Nationaal Park Nieuwland komen in aanmerking. De subsidieregeling opent op maandag 1 juli 2019 om 9.00 uur en sluit vrijdag 27 september 2019 om 17.00 uur.

Samenwerking voor Innovaties: € 1,4 miljoen

De subsidiemaatregel ‘Samenwerking voor Innovaties’ is gericht op de uitvoering van innovatieprojecten die gericht zijn op de productie of handel, of op het verspreiden van kennis en innovatie op het gebied van een aantal landbouwthema‘s. Elk vernieuwende idee voor de landbouw is welkom, meldt de provincie. Ook deze subsidieregeling opent op maandag 1 juli 2019 om 9.00 uur en sluit op vrijdag 27 september om 17.00 uur.

Informatiebijeenkomst

Voor de subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’ organiseert de provincie een informatiebijeenkomst op maandag 9 juli om 15.00 uur. Tijdens de bijeenkomst kunnen partijen met elkaar in contact komen en de aanvraagprocedure bespreken. Aanmelden kan via: plattelandsontwikkeling@flevoland.nl.

Maak kans op € 5.000 aan prijzen!

Het Innovatiefonds van Boerderij en ForFarmers stimuleert boeren om hun ideeën uit te voeren en hun kennis te delen, onder andere door tweemaal per jaar winnende innovaties financieel te ondersteunen, zodat deze verder kunnen worden ontwikkeld. Heeft u ook wel eens zo’n goed idee? Meld uw innovatie dan hier aan!

Eén reactie

  • farmerbn

    Weer een hoop geld voor wijsneuzen en koffiedrinkers.

Of registreer je om te kunnen reageren.