Home

Nieuws 7 reacties

Meststromen moeten waterdicht worden

De mestketen wil toe naar een sluitende registratie van meststromen in Nederland.

Daarvoor is een systeem opgezet met specifieke voorschriften voor producenten, gebruikers, transporteurs en verwerkers van dierlijke mest. Deze voorschriften en de certificering van de mestsector zijn als ‘Kwaliteitsregeling Keurmest’ ter inzage gelegd door de Stichting MestAfzetControle (MAC).

Fraude uitbannen

De certificering van de mestketen is een belangrijke vervolgstap in het plan ’Samenwerken in een eerlijke keten’. Dat plan van aanpak is eind 2017 gelanceerd door de sector om fraude met mest uit te bannen. Er zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van LNV enerzijds en LTO Nederland, de POV, Cumela Nederland, Transport en Logistiek Nederland en Rabobank namens de mestketen.

Ruud Huirne, voorzitter van Stichting MAC, omschrijft de nieuwe stap als volgt: “We gaan als mestsector samen bouwen aan een transparante en eerlijke mestketen. Het verleden heeft bewezen dat onze landbouwketens tot een van de innovatiefste en krachtigste behoren in de wereld. Dat gaan we nu opnieuw doen, met mest.”

Elke schakel in de mestketen wordt betrokken in de certificering met specifieke modules

Grote meststromen sluiten

Om het systeem sluitend te krijgen, wordt elke schakel in de mestketen betrokken in de certificering met specifieke modules. Van producent (veehouders) via de module ’handel en verwerking’ tot de eindgebruiker zoals akkerbouwers en vollegrondgroentetelers. Bij de producenten worden de grote meststromen meegenomen. Dat betreft melkleverende bedrijven (met mestcodes 10, 13 en 14), varkensbedrijven (mestcodes 40, 41, 43, 46 en 50) en pluimveebedrijven met mestcodes 32, 33, 35 en 39.

Lijst met voorschriften

Elke deelnemer moet in ieder geval een overeenkomst hebben met een certificerende instantie, wijzigingen van het bedrijf doorgeven en meewerken aan controles. Enkele belangrijke specifieke voorschriften zijn:

 • een volledig sluitende fosfaat-, stikstof-, en mestbalans in alle schakels;
 • aan- en afvoer van mest op basis van de juiste gegevens in alle schakels;
 • gehaltes moeten voldoen aan een geactualiseerde tabel met bandbreedtes bij producenten en vervoerders;
 • producenten moeten laadlocaties nummeren en voorzien van de betreffende mestcode;
 • gebruikers moeten een bemestingsplan maken voor het hele bedrijf;
 • vervoermiddelen moeten beschikken over een volgsysteem (track en trace) anders dan (AGR-GPS en de gegevens moeten overeenstemmen.

De geplande ingangsdatum is vooralsnog vastgesteld op 1 januari 2020

Voorschriften ter inzage

De voorschriften per module en de tabel met mestbandbreedtes liggen nu ter inzage, reageren kan via info@mestafzetcontrole.nl. Reacties kunnen ingediend worden tot 15 juli 2019. Het is de bedoeling dat op 1 augustus de definitieve voorschriften zijn vastgesteld. MAC gaat dan aan de slag met de uitvoering inclusief het opzetten van de benodigde automatisering. De geplande ingangsdatum is vooralsnog vastgesteld op 1 januari 2020.

Laatste reacties

 • happy 51

  mag zeker nog wel een "beetje"duurder worden, maar levert wel meer arbeidsplaatsen op! worden deze nu betaald door de algemene belastingbetaler,of is de verfijnd "slaafboer"weer de dupe. mooi voorbeeld is GMP+ nadien je deze 3 letters met een + in bezit hebt, kun je lekker ondoorzichtig verder knutselen. creativiteit is helaas ver zoek geraakt in de LB shame on you!

 • hamminga

  als je op de site van MAC kijkt, krijg je daar een geweldig verhaal te lezen over het sluiten van mest balansen, geweldig.... Maar is het ook mogelijk om te kijken naar een sluitende balans in het veld, dus wat heb ik er op gebracht en wat komt er weer af??? Met onze geweldige normen haal je er elk jaar meer af dan dat er op gaat. In het verleden werd dit ook wel roofbouw genoemd, tegenwoordig het dit geloof ik kringloop, maar wel een negatieve kringloop.

  Oja, geef in het vervolg als gewas altijd het gewas overig op, daar mag tenminste nog een beetje op. Wel apart he, het onbekende gewas 'overig' mag meer op dan de rest.

  Gek zijn we aan het worden in NL, hoe meer regeltjes er komen, hoe meer er gezocht gaat worden naar de bekende mazen.

  Kom als overheid en LTO eerst maar eens met voorstellen die wel realiteitszin hebben, schrap de overmaat aan regels en kijk dan nog maar eens goed of het echt zo raar gaat. Want als je maar genoeg idioterie over ons uitstort, zal er ook vaak genoeg niet aan die idioterie worden voldaan. Maar om het dan fraude te noemen dat je niet net als al die andere gekken midden in de winter in het water springt, dat gaat wel heel ver.
  Het moge duidelijk zijn dat ik nog niet direct van plan ben om direct bij het nieuwe, zo veelste, kruisje te gaan tekenen en ik hoop dat velen net als mij denken en gaan doen.

 • yep

  de tabel met mestbandbreedtes is lachtwekkend, wie kan dat nou serieus nemen. Daarnaast sluitende boekhouding, hoe kun je een sluitende boekhouding maken als laboratoriums met 25 % afwijking mogen analyseren.
  ik vraag me echt af welke idioot dit gaat tekenen, een niets zeggend contract met alleen extra kosten en ellende.
  begin eerst eens met werkbare regels te maken qua mestbeleid en niet weer meer controleurs, we hebben meer controleurs, handhavers, ambtenaren en adviseurs dan boeren, volgens mij is dat niet heel gezond...

 • Kelholt

  Ik lees in vette letters 'Fraude uitbannen' en dan in het stukje eronder 'Ruud Huirne, voorzitter van Stichting MAC,' en dan denk ik: 'Ruud Huirne, was dat niet die belangrijke man bij de grootste frauderende bank van Nederland?'
  Dat gaat vast goed komen met die certificering.. .

 • fam.bos61

  het is algemeen bekent als je een intensief melkveebedrijf heb 160000 liter oer ha dat je aan het eind van het jaar 400 kub mest tekort komt.Word dit ook eindelijk een keer opgelost

 • farmerbn

  Begrijp de keuze voor die ex rabo ook niet.

 • Dre van Helmond

  Door deze ontwikkelingen is er ook een pluspuntje .De akkerbouwers willen inmiddels wel dat hun land bemest word .Er is vraag naar betrouwbare mest.
  Ook in het buitenland .

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.