Home

Nieuws 1 reactie

Sectororganisaties hekelen evaluatie gewasbescherming

LTO onderschrijft wel dat er nog werk aan de winkel is als het gaat om verduurzaming van gewasbescherming.

Landbouworganisaties herkennen zich niet in de kritiek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op effectiviteit van het middelenbeleid. In een gezamenlijke reactie wijzen LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO juist op de vorderingen die de land- en tuinbouwsector maken op het gebied van verduurzaming van de gewasbescherming. Ze spreken van een ‘negatieve teneur’ in de tussenevaluatie van de tweede Nota Duurzame Gewasbescherming die het PBL vrijdag 21 juni presenteerde.

‘Verkeerde cijfers’

Volgens de organisaties gebruikt het PBL cijfers over de verkeerde jaren bij het onderwerp: normoverschrijding oppervlaktewater. Bedoeling is om het aantal overschrijdingen in 2018 te halveren. PBL constateert op basis van cijfers over 2015-2017 dat dat niet is gebeurd. Maar volgens de organisaties was in 2017 dit tussendoel wel reeds gehaald.

Lees ook: PBL: chemie voert boventoon bij gewasbescherming

Biodiversiteit

Ook zou in het rapport biodiversiteit te zeer beoordeeld worden op basis van het aantal akkerranden en het gebruik van chemische gewasbescherming. De organisaties zetten daarom vraagtekens bij de objectiviteit.

De organisaties onderschrijven dat er nog werk aan de winkel is als het gaat om verduurzaming van de gewasbescherming. Maar ze constateren ook dat ”...vooral wordt aangestuurd op inperking van middelen en toelatingen, strengere eisen aan techniek, en hogere kosten van chemie. Dat zal het aantal knelpunten in beheersing van ziekten en plagen alleen maar groter maken.” Ze willen juist stimulerend beleid dat helpt bij het ontwikkelen van weerbare rassen en teeltsystemen plus een voldoende gevulde gereedschapskist om zo nodig te kunnen bijsturen zonder de natuurlijke balans te verstoren.

Innovaties

Verder zouden innovaties van na 2012 buiten beeld zijn gebleven. De organisaties verwijzen naar het eigen, dit voorjaar uitgebrachte plan: ‘Duurzame gewasbescherming; Land- en tuinbouw op koers’.

Eén reactie

  • DJ-D

    Johan geef je even op: je hebt het nodig om lezers te houden.

    <>

    <>

Of registreer je om te kunnen reageren.