Home

Nieuws 11 reacties

Schouten wil legalisering PAS-melding en beweiding

Minister wil met provincies afspreken dat niet gehandhaafd wordt op ‘illegaal’ beweiden en bemesten.

De regering werkt aan een legaliseringsplan om te voorkomen dat bedrijven die tot 29 mei onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) legaal waren, nu in een ongewisse situatie komen. Dat gaat om ruim 3.300 bedrijven die onder het PAS meldingen hebben gedaan, voor ontwikkelingen met een lage stikstofdepositie en om bedrijven die beweiden en bemesten.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft dat donderdagavond 20 juni gemeld in debat met de Tweede Kamer over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. “Uitgangspunt is dat activiteiten die tot de uitspraak legaal waren – ik noem beweiden en bemesten – voor de toekomst zo veel mogelijk worden gelegaliseerd”, aldus Schouten.

‘Illegale’ beweiding en bemesting

De minister wil met de provincies afspreken dat er voorlopig niet gehandhaafd zal worden op ‘illegaal’ beweiden en bemesten, ook al worden er handhavingsverzoeken gedaan door milieugroeperingen.

De Raad van State bepaalde op 29 mei dat het Programma Aanpak Stikstof niet langer de grondslag mag zijn voor de afgifte van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet. Ruim 3.300 bedrijven, grotendeels veehouderijbedrijven, hadden op grond van het PAS geen vergunning nodig, omdat de stikstofuitstoot beneden een grenswaarde bleef van maximaal 1 mol per hectare per jaar.

Opnieuw overleg met provincies

Hoe het kabinet de ‘legaliseringsactie’ vorm geeft is nog onduidelijk. De minister wil daarover op korte termijn meer duidelijkheid geven. Vandaag (vrijdag 21 juni) is er opnieuw overleg met provincies, gemeenten en waterschappen over de ontstane situatie.

Debat Tweede Kamer

Tijdens het debat in de Tweede Kamer, dat in de vroege ochtend van vrijdag werd afgehamerd, opperde CDA’er Geurts een commissie in te stellen die gaat zoeken naar de oplossingen voor de problemen die ontstaan door de uitspraak voor geplande economische ontwikkelingen. Een meerderheid van de Kamer steunt dat idee.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geven het kabinet de opdracht te zoeken naar een nieuw juridisch kader waardoor de vergunningverlening weer op gang komt voor economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden, “met de juiste balans van economie en natuur”, aldus de coalitiepartijen.

Economie versus natuur

Wat de juiste balans is tussen natuur en economie is overigens binnen de coalitie nog geen uitgemaakte zaak. VVD en CDA leggen in de balans meer gewicht bij de economie, terwijl D66 en ChristenUnie het accent meer leggen bij de natuur.

GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP vinden dat de rechterlijke uitspraak duidelijk maakt dat nu een beperking van de stikstofuitstoot van de veehouderij het meest voor de hand ligt. Daarbij haalden ze ook een rapport van de Algemene Rekenkamer aan, dat vlak voor het debat openbaar werd en waarin werd duidelijk gemaakt dat ondanks veel regelgeving de milieudruk vanuit de veehouderij niet is beteugeld.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Holland Kafka-land in de wereld van de Democratische EU. Nee niet de DDR.....of toch stiekem. Groen Linksers dromen er van.

 • Trot

  Alle vehouderij op kopen zijn we overal van kan de rest van nl vliegen rijen en door vervuilen zonder probleem

 • ENDE902

  Het wordt met de dag gekker in dit land. In het bovenstaande lees ik, dat mevrouw Schouten met de provincies wil overleggen over het gedogen van illegaal beweiden en bemesten. Ik kan dit niet anders interpreteren dan dat dit gewoon het verder crimininaliseren van de agrarische en de veehouderijsector in het bijzonder is. Daar werkt ze dus keihard aan mee.
  Gevolg van dit beleid is ook dat er straks gedoogweidemelk en gedoog-pp-melk in de schappen van de supermarkt ligt. Volgens mij horen dergelijke produkten in de coffeeshop thuis.
  Beweiding en bemesting vallen gewoon onder de landbouwpraktijk.

 • info58

  Die Schouten snapt er werkelijk niets van. Wil ze veel bedrijven legaliseren terwijl de Raad van State een forse streep door de PAS heeft gezet. De Raad van State heeft haar uitspraak gedaan op basis van Brusselse toetsingskaders. Daar heeft ze nu geen moeite mee om haar eigen interpretatie aan te geven . Had ze haar plan ook kunnen trekken wat betreft de P rechten.

 • deB.


  Koeien blijven gewoon buiten, en blijven ook bemesten, zonder dat er maar een vergunning wordt aangevraagd, nu niet , nooit niet!!!! Als we dat nu maar ALLEMAAL doen(of anders koeien opruimen) je mag eens een keer wat in het verweer komen of altijd maar dom verdan goan

 • cornelis 22

  Groen links weer. Lees net dan een coke snuivende groenlinks wethouder uit Diemen maar moest aftreden nadat hij agenten had geslagen glazen kapot gooide etc. Ook heeft hij veel gedaan om vleessnack van het gemeentelijk menu te krijgen.Dat er jaarlijks op de wereld meer dan 50000 mensen door drugsgeweld om het leven komen deert dit soort rotvolk niet .Nee er moet strijd gevoerd worden tegen koeien .

 • koestal

  De chaos is compleet,we leven in een bananenrepubliek.

 • analytische boer

  Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, zolang hebben vele dieren de steppe's pampas toendras rivierdelta's beweid. RAAR dat na al die duizenden jaren NU de wereld er om zal vergaan ?Kringloop zuurstof voedsel, als voedsel-produktie verboden wordt/ geminimaliseerd komt er hongersnood . In dit land waar nu een overdaad aan voedsel is, meent men dat een mens alles maken kan. EET smakelijk nu het nog kan.

 • hollandagri

  Dat handhaven komt omdat Schouten zelf de NAW gegeven van de boeren verstrekt. Kijk maar eens op haar site. Die van de WOB aanvrager is wel weggelakt.

 • hollandagri

  Als beweiden zoveel mogelijk blijft, hebben ze bij de OVP nog een klus om daar een NB vergunning voor beweiden te krijgen. Als ze dan ook de slechte waterkwaliteit meenemen zal het niet meevallen

 • Cvdo

  Eerlijk gezegd,.....
  Laat ze maar handhaven...
  Krijg zo onderhand de behoefte dat er iemand in levende lijve voor me staat in plaats van op papieren of digitale afstand.... Keer wat anders dan de 'delete' knop door m'n toetsenbord rammen of papier tot minutieuze stukjes te versnipperen
  ..
  Zou het opluchten????

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.