Home

Nieuws 2 reacties

Schouten wil PAS-meldingen legaliseren

Minister Carola Schouten van LNV wil bedrijven die hun activiteiten uitvoeren op basis van een melding binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) legaliseren. Dat geldt ook voor zogenoemde vergunningsvrije activiteiten die ook niet gemeld hoefden worden.

Voorlopig is er in ieder geval geen sprake van actieve handhaving schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu het PAS buiten werking is gesteld door een uitspraak van de Raad van State moeten voor een groot aantal activiteiten alsnog een vergunning worden aangevraagd. Volgens Schouten hebben bedrijven die konden volstaan met een melding of vergunningsvrij waren onder PAS destijds te goeder trouw gehandeld conform de toen geldende wet- en regelgeving. Rijk en provincies hebben opnieuw vergaderd over de stand van zaken rondom PAS. In de komende periode zullen de partijen onder meer uitwerken wat er gaat gebeuren in dergelijke situaties waar de activiteit nog niet is uitgevoerd.

Beweiden en bemesten legaliseren

Eerder deze week werd al bekend dat er voorlopig niet gehandhaafd wordt op vergunningen voor beweiden en bemesten. Dat geldt voor het huidige weide- en bemestingsseizoen. Schouten schrijft daarover dat alles op alles wordt gezet om voor aanvang van het volgende seizoen een aanpak te hebben voor legalisering van beweiden en bemesten. Schouten wijst erop dat vanuit de sector en overheden het beleid juist is gericht op meer koeien in de wei ‘en dat zal in principe gecontinueerd worden’.

Meer duidelijkheid in najaar

Op tal van terreinen wordt ‘voortvarend, maar ook zorgvuldig gewerkt aan oplossingen’. Het gaat onder meer om de zogenoemde ADC-toets voor projecten van groot algemeen belang, externe saldering en het uitwerken van een rekentool om legalisering van projecten mogelijk te maken. Schouten wil dit najaar meer duidelijkheid hebben. Het rekenmodel is ook nodig voor bedrijven die intern willen salderen. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe actuele versie van AERIUS Calculator. Het streven is om de calculator deze zomer al beschikbaar te hebben.

Laatste reacties

  • Tinus1

    Als de 'legaliseren' zomaar kan, waarom wordt er bij de fosfaat dan zo'n groot probleem gemaakt! Heel raar, diegene hebben ook niks illegaal gebouwd?? Wel dan?

  • TINUS 1 De wetten zijn al sinds jaar en dag aan 1 kant "REKKELIJK" boeiend om mee te maken hoe de wetgever ,de wet naar hun hand zet .

Of registreer je om te kunnen reageren.