Home

Nieuws 12 reacties

Ruim 3.000 bedrijven ‘illegaal’ door PAS-uitspraak

Meer dan 3.000 bedrijven zijn als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof opeens niet meer legaal. Het gaat om bedrijven die meldingen hebben gedaan voor activiteiten onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De bedrijven zijn door de uitspraak vergunningplichtig geworden onder de Natuurbeschermingswet. Dat schrijft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer.

3.302 bedrijven, het merendeel daarvan betreft landbouwbedrijven, waren op grond van een PAS-melding tot nu toe vrijgesteld van een vergunning. Minister Schouten vindt het noodzakelijk om tot een oplossing te komen voor de activiteiten die in de afgelopen jaren via meldingen zijn geregistreerd. De minister wil voor de zomer meer duidelijkheid geven. Advocaat Paul Bodden is niet optimistisch, zo liet hij dinsdag blijken op een informatiebijeenkomst van Hekkelman Advocaten in Lent.

Uitspraak over vergunningen Natuurbeschermingswet RvS duidelijk

Ondertussen willen milieugroeperingen via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur de gegevens verkrijgen van alle bedrijven die een melding hebben gedaan. Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment constateerde gisteren: “Adviseurs zijn nu al weer bezig om te zoeken naar manieren om onder de toch heel duidelijke uitspraak uit te komen.” Hij vraagt zich bovendien af of ‘bestuurders dan helemaal niets hebben geleerd’.

De overheid gaat door met maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken

Door de uitspraak van de Raad van State zijn die meldingen echter met terugwerkende kracht niet rechtmatig verklaard. De overheid ging ervan uit dat de vereiste beoordeling van de ontwikkelingen in lijn was met de Europese Habitatrichtlijn, maar de hoogste bestuursrechter is het daarmee niet eens. Schouten schrijft aan de Tweede Kamer: “Als gevolg van de uitspraak moet dus voor alle activiteiten die onder de vrijstelling zijn geregistreerd alsnog een toestemmingsbesluit worden verleend.”

De minister wil ‘pragmatisch’ omgaan met de eisen die de Raad van State stelt aan beweiden en bemesten. Volgens de uitspraak van de Raad van State is daarvoor een vergunning nodig.

Overheden met grote urgentie ontstane problemen te lijf

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben samen met de provincies een team van specialisten samengesteld dat ‘met grote urgentie’ moet werken aan de mogelijke oplossing van de problemen die door de uitspraak zijn ontstaan. Schouten wil zo mogelijk een ‘nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak’ realiseren, in samenspraak met kabinet, mede-overheden en andere maatschappelijke partners.

De overheid gaat door met maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken en met maatregelen in natuurgebieden om de voor stikstof gevoelige natuur te herstellen.

Medeauteur: Wim Esselink

Laatste reacties

 • ghsmale

  Vakantie vluchten zullen wel niet geannuleerd worden,
  kromme bende, zoals vaker, in dit land.

 • deB.

  Niet te geloven hoe krom het in dit land is.....Iedereen breidt uit!!! En de landbouw moet terug, alles volgens toen geldende regels, wordt met terugwerkende kracht in de prullenbak geflikkerd.
  Dus alle wegen die sinds 2015 verbreed en aangelegd zijn , worden eruit gewerkt en opgeruimd!! Netjes terug naar groen....
  Oh nee, de veehouders moeten alleen besodemieterd worden! DIE moeten terug

  Het zijn een stel klootzakken, sorry maar het is de waarheid

  Wat een kop hierboven!! Wilt u het wat breder trekken, en ALLES opsommen wat illegaal is, nee dan is het stil

 • farmer135

  Boeren in Nederland zijn vogelvrij verklaard

 • kanaal

  alles wat illegaal is wordt toch altijd gedoogd in dit land ?

 • Mbmb

  Ja, het is een enorme rotzooi: dankzij Johan M. zijn duizenden individuele bedrijven niet meer zeker van de Nb status. Maar laat je nou niet voor de gek houden: er is aansprakelijkheid van de overheid voor alle schade die boeren oplopen voor een (achteraf) niet geldige melding. De rechtszekerheid vereist dat je mag uitgaan van de rechtmatigheid van een melding, net zo als van een vergunning. Als dit achteraf toch niet blijkt te kloppen, zal de overheid de eventuele schade moeten vergoeden. Uiteraard zal er iets geregeld worden voor de meldingen, dat kán namelijk niet anders. Ook nog even een boodschap aan Johan: je zal wel genieten van je schandalige acties á la V vd Gl. Enig besef van realiteit van onzekerheid waarin door jouw toedoen nu duizenden boeren worden gestort? Ik ga eens zoeken naar zaken die jouw bestaan kunnen aantasten, maar zoals gewoonlijk zal dit niet eenvoudig zijn bij jouw soort.

 • Mbmb

  Gratis advies aan de minister: pas de NB wet aan zodat er geen vergunning nodig is voor beweiding en bemesting. Dit is gekkenwerk. Wijzig die wet snel zoals ook de fosfaatwet is gewijzigd. Maak alle meldingen in 1 wetsaanpassing in orde. Schud die extremisten zoals Johan M. af. Zorg dat ze hiermee geen vat meer op jou, maar ook op ons hebben. En doen!

 • Gradje 1966

  alle auto en vliegverkeer wat sinds de pas is uitgebreid moet ook terug gebracht worden De industrie die sinds de pas is uitgebreid moet ook terug .
  En het zou mooi zijn als dat soort wat hier voor heeft gezorgd met naam en toenaam en adres bekend worden gemaakt dan staan we gelijk en dan kunnen we op gepaste wijze actie ondernemen . En als dit niet gebeurt dan ook geen pas vergunningen openbaar maken

 • jan hospers

  deB Het is toch algemeen bekend dat de landbouw opgeofferd voor de VVD fabrieks eigenaren. Industrie moet meer uitstoten ten gunste van de landbouw.

 • Als het vliegverkeer en het vrachtverkeer zich niet druk maken om het wegvallen van de pas, of zouden die een speciale voorkeursbehandeling krijgen?

 • koestal

  Ja,breek de hele landbouw en veehouderij in Nederland maar af,dat scheelt aardig wat in de inkomsten uit de export van bijna honderd miljard Euro.Dat vinden die kriticasters niet erg.

 • koestal

  De Raad van State bestaat voor het grootste deel uit ex -Tweede Kamerleden die tot hun pensioen nog wat willen doen,de meesten zijn ex-Tweede Kamerleden die uit een linkse partij komen,zoals Groen Links.

 • kraats

  Het wordt tijd voor AKTIE ! Alle stikstofgevoelige natuurgebiedjes plat zagen/rooien/opheffen. Als die natuurgebiedjes niet het vermogen hebben zich aan te passen aan een veranderende wereld, hebben ze ook geen bestaansrecht. Al deze gebiedjes bestonden waarschijnlijk 200 jaar gelden ook nog niet; dus waarom zullen we de hele BV Nederland laten dansen naar de pijpen van deze gebiedjes ? Er komt vanzelf wel weer nieuwe natuur....
  Niets is eeuwig... We hebben in Nederland de textiel-industrie gehad, … en de tabaksindustrie, ... en de slavenhandel, .... en de Zuiderzee, ... en eb-en-vloed bij Dordrecht, ... allemaal geweest en voorbij. Nu de stikstofgevoelige natuurgebiedjes ... weg ermee !
  ZEG HET VOORT !!!!

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.