Home

Nieuws 9 reacties

PBL: meer weidegang goed tegen ammoniak-uitstoot

Weidegang helpt de ammoniakemissie te verlagen. Stimulering daarvan is een van de mogelijke maatregelen die passen bij het luchtbeleid van het kabinet.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over fijnstof en ammoniak. De aanbeveling is saillant omdat na het afschieten van het stikstofbeleid (PAS) door de Raad van State juist een vergunningplicht dreigt voor weidegang.

PBL licht 15 maatregelen door

Het PBL heeft 15 mogelijke maatregelen doorgelicht die de uitstoot door de landbouw van fijnstof kunnen verminderen. Deze richten zich vooral op ammoniak, omdat dat een rol speelt bij de vorming van zogeheten secundair fijnstof in de lucht. Het gaat vooral om technische maatregelen en een enkele beleidsmaatregel. Genoemd worden verbeterde mestschuiven in melkveestallen en andere ventilatie in melkveestallen. Regelbare rolgordijnen in plaats van open zijwanden kunnen helpen de luchtsnelheid boven de stalvloer te verminderen en daarmee de vervluchtiging van ammoniak.

Aanscherpen ammoniakemissie-eis nieuwe rundveestal

Een mogelijke beleidsregel is aanscherping van de ammoniakemissie-eis van nieuwe rundveestallen van 8,6 kilo ammoniak per koe naar 7 kilo. Deze norm geldt al in Noord-Brabant. Extra effect zou dit hebben als bestaande niet-emissiearme melkveestallen na 20 jaar worden vervangen door emissiearme stallen. Verder wijst het PBL op mogelijkheden op het gebied van voer en jongvee-management.

Zodenbemester vervangen door mestinjecteur

Opmerkelijk is de geopperde beleidsmaatregel om bij bemesting van grasland op zandgrond de zodenbemester te vervangen door een mestinjecteur. Het gaat overigens niet om voorstellen, maar om een inventarisatie van mogelijke maatregelen en de effecten daarvan.

Voor de pluimveehouderij noemt het PBL onder meer een aanscherping van de emissie-eis voor ammoniak bij stallen voor legkippen in volièrehuisvesting, van 0,068 kilo ammoniak per dierplaats naar 0,025. Er zouden al stallen zijn die dit halen zonder duurder te zijn. Het eiwitgehalte in het voer van legkippen zou omlaag kunnen naar 15 gram per kilo en bij vleeskuikens tot 10 gram per kilo.

Houtkachels belangrijkste roetbron

De meeste winst is niet te halen in de landbouw maar bij houtstook, zo blijkt. Houtkachels en open haarden zijn de belangrijkste bron van roet. De uitstoot van stikstofoxiden is het best tegen te gaan met maatregelen voor het verkeer, zoals beperkingen voor dieselmotoren.

Laatste reacties

 • Trot

  Zsnapperder niks meer van!

 • landboer

  Hoeft het ook niet te snappen, je moet in dat hele stikstof depositie verhaal geloven

 • boerderij12

  het pbl is sowiezo niet te vertruowen met zn berekenigen waait een linkse politieke wind

 • deB.


  Pbl... niet serieus te nemen!! Totaal niet

 • gjh

  Ongelooflijk wat een dwazen en randdebielen daar bij het PBL totaal geen verstand van zaken en dat moet het beleid maken. triest

 • ghsmale

  een vergunning aanvragen voor de barbecue
  en de doelen worden weer gehaald.
  rapportje hier rapportje daar, en zou houden we elkaar bezig.

 • Gat

  Zodebemester vervangen door mestinjecteur? Wat is het verschil??

 • Ga eerst eens goed en onafhankelijk ammoniak meten.

 • koestal

  Dat bbq en nog mag ,slecht voor het milieu maar ook voor de eigen gezondheid. 2keer verkeerd.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.