Home

Nieuws 2 reacties

OVV: voedselalarm nodig voor nieuwe gevaren

Nederland moet werk maken van een steviger voedselveiligheidssysteem, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Gezondheidsrisico’s in voedsel worden niet snel genoeg onderkend en de bron van voedselinfecties of vervuilingen is vaak niet gekend. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid donderdag in het rapport Opkomende voedselveiligheidsrisico’s dat is gemaakt naar aanleiding van de fipronil-crisis.

De Onderzoeksraad vindt dat Nederland werk moet maken van een steviger voedselveiligheidssysteem. De raad beveelt minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) aan een gezaghebbende eenheid te creëren, die informatie verzamelt en opkomende voedselveiligheidsrisico’s in kaart brengt, zodat de minister tijdig kan optreden.

Minister Bruins meldt via het persbureau ANP dat het rapport “goede aanknopingspunten bevat ter versterking van het voedselveiligheidssysteem”. Volgens Bruins zijn de aanbevelingen “een goede aanvulling op de adviezen die we vorig jaar hebben gekregen van de commissie-Sorgdrager. Die adviezen hebben inmiddels tot een groot aantal acties geleid om het voedselveiligheidssysteem verder te verbeteren”. Sorgdrager onderzocht het schandaal met vervuilde eieren, de fipronil-affaire.

“Hoe vroeger je signalen oppikt, hoe beter je grote incidenten en crises kunt voorkomen. Dat is ook een les die we hebben geleerd van het fipronil-incident”, aldus Bruins. “Verder is het heel belangrijk om snel de juiste mensen bij de betrokken partijen te vinden, en om elkaar goed te informeren. Zo is bijvoorbeeld het proces voor het oppikken van signalen verbeterd en komen signalen nu beter bij elkaar op één centraal punt binnen de NVWA.”

Groenten en fruit

De OVV constateert dat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld groenten en fruit als de belangrijkste bron van ziekteverwekkers worden gezien, terwijl in Nederland het risico van voedselinfecties in groenten en fruit juist heel laag worden ingeschat. “Het opmerkelijke is dat geen onderzoek is gedaan naar dit verschil en dat niet bekend is wie het dichtst bij de waarheid zit”, aldus de OVV,

Fipronil

Uit het OVV-onderzoek blijkt dat de voedselsector zich vooral richt op bekende risico’s die zich in het verleden hebben voorgedaan. Daardoor bleef fipronil ook lang onder de radar. En toen het werd ontdekt in eieren, werden de voedselveiligheidsrisico’s zo laag ingeschat dat geen maatregelen werden genomen.

Nederland heeft de afgelopen jaren verschillende (voedsel-)crises gehad, die in meer of mindere mate gevolgen hadden voor de volksgezondheid. Het OVV-rapport noemt salmonella in gerookte zalm, fraude met paardenvlees, fipronil in eieren en Q-koorts als voorbeelden.

Gif in schelpdieren

Er zijn echter ook voedselveiligheidsrisico’s die nu nog niet in Nederland voorkomen, maar die wel op de loer liggen. Voorbeeld daarvan is een gif dat in de Japanse kogelvis voorkomt en dat recent in Nederlandse schelpdieren werd gevonden. “Het verbeteren van het inzicht in opkomende risico’s moet leiden tot een robuuster voedselveiligheidssysteem”, aldus de OVV. Bedrijven en overheden moeten minder vaak verrast worden en consumenten moeten minder gezondheidsschade opleveren, vindt de OVV.
Éen van de complicerende factoren is dat de productie en handel van voedsel veel ingewikkelder is geworden waardoor risico’s moeilijker te beheersen zijn. Voedsel en grondstoffen komen van over de gehele wereld. Aan de andere kant zijn er ook grotere groepen kwetsbare consumenten zoals ouderen en chronisch zieken. De trend om vaker rauw en onbewerkt voedsel te eten brengt ook extra risico’s met zich mee.

Lees ook: Met voedselveiligheid is overheid nooit klaar

Laatste reacties

 • kuiken007

  voedsel dat wordt geïmporteerd wordt nauwelijks gecontroleerd moet voldoen aan de eisen van het betreffende land, dan weet je het wel
  meten met 2 maten heet dat!!(of 1 zelfs helemaal niet meten)
  hebben we ook gezien bij eieren uit polen met fipronil

 • Jan-Zonderland

  Er moet weer een gezaghebbende instantie gecreeërd worden bla bla bla
  Weer een blik ambtenaren lostrekken dan maar.
  Regelgeving = werkverschaffing.

Of registreer je om te kunnen reageren.