Home

Nieuws

Mogelijk toch asbestsubsidie voor aanvragers 2018

Mensen die achter het net visten bij de subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken, krijgen mogelijk toch nog subsidie.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaat onderzoeken of mensen die in 2018 subsidie hebben aangevraagd voor de sanering van asbestdaken, maar dit niet kregen omdat het budget op was, alsnog subsidie kunnen krijgen. CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch diende hiervoor een motie in. Hij wil dat de € 5 miljoen extra, die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reserveerde voor asbestbeleid, hiervoor wordt ingezet.

Geen verplichting verwijderen asbestdaken

De Eerste Kamer stemde eerder deze maand tegen het wetsvoorstel voor de verplichte verwijdering van asbestdaken. Het ministerie gaat nu in overleg met betrokken partijen kijken naar een andere manier om asbestdaken te verwijderen.

Lees ook: Verbod op asbestdaken van de baan

Of registreer je om te kunnen reageren.