Home

Nieuws

Maatregelen tegen opslag bloembollenafval

De opslag en compostering van bloembollenafval levert potentieel gevaar op voor de volksgezondheid en moet dus worden aangepakt.

Minister Carola Schouten heeft het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) gevraagd om te bekijken of de toelating van bepaalde schimmelbestrijders (azolen) aan nadere voorwaarden kunnen worden verbonden.

Protocollen

De bloembollensector werkt aan protocollen voor het tijdig afvoeren van afval en voor veilige composteringsmethoden. KAVB-adjunct-directeur André Hoogendijk verwacht dat met extra voorwaarden aan de toelating van de schimmelbestrijders het probleem kan worden opgelost.

Resistente schimmels

Aanleiding voor de maatregelen is een nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De bloembollensector heeft zelf mede het initiatief genomen voor dit onderzoek. Daaruit blijkt dat plantenafval in de bollenteelt een bron is voor resistente schimmels, die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen met een verzwakt afweersysteem. De resistente schimmels kunnen zorgen voor ernstige longinfecties die moeilijk met de bestaande medicijnen zijn te behandelen.

Boosdoener: Aspergillus Fumigatus

De medicijnen in de humane gezondheidszorg hebben (ongeveer) dezelfde werkzame stof als schimmelbestrijders in de bloembollenteelt. De boosdoener is de Aspergillus Fumigatus. Deze schimmel kan resistent worden bij gebruik van zeer kleine hoeveelheden azolen-bevattende bestrijdingsmiddelen. Bij onderzoek bleek dat de resistente schimmel het gehele jaar voorkomt in plantenafval op bloembollenbedrijven.

Onderzoek mede door bloembollensector zelf ingezet

Minister Schouten wil een volledig inzicht hebben in de situatie. Zij wil een nationale en internationale aanpak.

Voorzitter André Hoogendijk van de Koninklijke Academie voor de Bloembollencultuur (KAVB) zegt dat het onderzoek mede door de bloembollensector zelf is ingezet, nadat anderhalf jaar geleden uit een eerder rapport bleek dat afvalhopen op bloembollenbedrijven naast de verwerkers van houtsnippers en de composteringsbedrijven tot de hotspots behoren van verspreiding van resistente schimmelbestrijders.

Afvalhopen tijdig afvoeren

Hoogendijk zegt dat de sector nu in samenspraak met wetenschappers kijkt naar mogelijkheden om afvalhopen tijdig te af te voeren, zodat geen schimmelwerking optreedt. Een andere mogelijkheid is de ontwikkeling van composteringstechnieken waarbij geen resistente schimmels ontstaan of in elk geval niet in de lucht komen. Hoogendijk ziet daar mogelijkheden voor. Hij vreest op dit moment nog niet dat toelating van de middelen in gevaar komt. Het lijkt hem logisch dat het Ctgb extra voorwaarden stelt, die aansluiten bij de protocollen voor compostering of tijdig afvoeren die worden ontwikkeld. Hoogendijk zegt dat oplossingen internationaal moeten worden toegepast, omdat de resistentie niet ophoudt bij de grens. Het Ctgb wil in overleg met de betrokken partijen kijken hoe met aanvullende gebruiksvoorschriften dit probleem kan worden opgelost.

Of registreer je om te kunnen reageren.