Home

Nieuws 18 reacties

Klimaatakkoord is nog lang niet akkoord voor LTO

“Het is gelukt!”, met die triomfantelijke woorden opende minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, de persconferentie waar het kabinet vrijdag het klimaatakkoord presenteerde. Wiebes werd bijgestaan tijdens de bijeenkomst door zijn collega’s Kajsa Olengren (Binnenlandse Zaken), Carola Schouten (Landbouw) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Volgens Wiebes is het klimaatakkoord beter, ambitieuzer en goedkoper geworden dan in eerste instantie verwacht. “We zullen anders en innovatiever gaan produceren in de komende 30 jaar.” Een halvering van de CO2-uitstoot ziet het kabinet als haalbaar. Pieter van Geel de voorzitter van de landbouwtafel kreeg een speciale pluim van Wiebes. “Jij hebt het onmogelijke gepresteerd, een magistrale prestatie om in de periode tot 2030 niet 3,5 maar 6 Megaton CO2-reductie te realiseren in de landbouw.”

Eric Wiebes, Carola Schouten en Kasja Ollongren en Stientje van Veldhoven tijdens de presentatie van het Klimaatakkoord, een groot pakket maatregelen om de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. - Foto: ANP
Eric Wiebes, Carola Schouten en Kasja Ollongren en Stientje van Veldhoven tijdens de presentatie van het Klimaatakkoord, een groot pakket maatregelen om de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. - Foto: ANP

In haar toelichting op de landbouwparagraaf in het klimaatakkoord benadrukte landbouwminister Schouten opnieuw hoe trots ze is op de uitkomsten van de landbouwtafel. Volgens Schouten zal de aanpak er een zijn die passend bij de boeren is. “Veehouders gaan verduurzamen, daar zijn ze ook al fors mee bezig. Voor de verdere verduurzaming zullen we rekening houden met het inkomen van de boer. Boeren moet blijven lonen.”

Schouten is niet bang dat de doelen niet gehaald zullen omdat het klimaatplan uitdrukkelijk spreekt over ‘vrijwilligheid’. “De sector is een innovatieve, boeren willen stappen vooruit maken. Juist het klimaatplan biedt voldoende ruimte om ook in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven boeren.”

Lees verder onder de tweet van het ministerie.

LTO-mannen niet direct enthousiast over nieuwe klimaatakkoord

Voor Kees van Zelderen, portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie van LTO Nederland, gaat het nu nog een stap te ver om te spreken over een akkoord. “Tot december hebben we samen op getrokken als partijen, maar daarna is het klimaatplan naar het kabinet geschoven. Deze versie is duidelijk de aangepaste versie van het kabinet. Daar moeten we goed naar kijken.” Van Zelderen was namens LTO Nederland aangeschoven bij de landbouwklimaattafel.

LTO-voorman Marc Calon gaat nog een stap verder in zijn bewoordingen. “Er is geen akkoord, zoals de titel ‘Klimaatakkoord’ suggereert. Wij gaan als LTO niet zomaar een handtekening onder dit klimaatakkoord zetten.” Dat zei Calon al bij BNR Nieuwsradio voor de presentatie van het rapport en dat herhaalde hij ’s middags na de persconferentie nogmaals. Net als Van Zelderen is Calon van mening dat door het kabinet de laatste tijd eenzijdig dingen in het plan zijn gewijzigd. Daarom zijn eerst opnieuw doorrekenen en nadrukkelijk overleg met leden nodig. “We gaan ons pas committeren aan het plan als we ook kunnen leveren, daar moeten we eerst intern over spreken. Boeren tekenen geen ongedekte cheques.”

Ik ben vakbondsman en u bent bestuurder, ik zal toch echt eerst met mijn achterban in gesprek moeten

LTO-voorman Marc Calon

In het komende half jaar zullen door het hele land LTO-bijeenkomsten georganiseerd worden. “Er moet vertrouwen bij onze achterban zijn dat het een realistisch plan is, en dat er daadwerkelijk rekening gehouden gaat worden met het inkomen van de boer”, zegt Van Zelderen.

Volgens Marc Calon staat de agrarische sector voor zeer grote investeringen. Hij complimenteert Carola Schouten ermee dat ze een miljard euro extra heeft los weten te krijgen voor de landbouwsector. “Maar daar zijn we er niet mee. In de komende 10 jaar is € 11 miljard nodig om aan de klimaatdoelen te voldoen. Daarvan is € 6,5 miljard ‘onrendabel’, dus met een subsidie van € 3 miljard komen we nog steeds € 3,5 miljard tekort. De financiering moet wel rond komen.”

Minster ziet zich graag gesteund door LTO

Waarschijnlijk niet geheel toevallig zocht Carola Schouten na afloop van de persconferentie Calon op om hem ‘aan te sporen’ zich toch vooral hard te maken voor het huidige klimaatakkoord naar zijn LTO-leden. “Ik ben vakbondsman en u bent bestuurder, ik zal toch echt eerst met mijn achterban in gesprek moeten”, liet Calon daarop aan Schouten weten.

LTO’er Kees van Zelderen is optimistisch gestemd. “Als basis is het klimaatplan een goed uitgangspunt. Maar er moet nog wel aan gewerkt worden. Boeren moeten het vertrouwen hebben dat het een integrale visie is waar ze wat mee kunnen. Het komende half jaar moet blijken of we daar uit gaan komen.”

Milieuorganisaties en vakbond vinden akkoord niet goed genoeg

Al voor de persconferentie lieten de milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie weten dat het klimaatplan in hun ogen onvoldoende is om tot een eerlijk en effectief klimaatbeleid te komen. Vakbond FNV sluit zich daarbij aan. “Er zijn enkele cruciale verbeteringen nodig om te zorgen dat we de juiste doorbraken realiseren voor Nederland en de wereld”, zei Greenpeace-directeur Joris Thijssen op een eigen persconferentie.

Laatste reacties

 • Hilhorst100

  De 4 grote bedriegers op een rij, alleen denkende aan hun eigen verdiensten en hun goed betaalde baantjes over een jaar. Geloof in deze co2 en stikstofonzin, verzonnen door linkse wetenschappers. Gaat vast helpen 0,00000001 graad winst

 • Inderdaad de 4 volgers van de bilderbergklimaatonzin ipv volksvertegenwoordigers waarvoor ze gekozen zijn.

 • gjh

  lto geeft gewoon weer toe net als altijd. Die Calon heeft helemaal schijt aan zijn achterban. Vult alleen zijn zakken met het geld van zijn achterban.

 • agratax.1

  Klimaat is het nieuwe geloof geworden en de mensen die tegen deze verandering zijn denken dat door de medemens bang te maken ze hun zin wel door kunnen drukken. Helaas hun invloed is op het veranderende klimaat is niet van dien aard dat zij het ingang gezette proces kunnen stoppen. Hoe hard ze ook bidden en smeken om de laatste euro's van de kiezer in dit verloren project te steken. Hebben de meeste geloven op aarde hun bestaan niet ontleent aan doem denken en schuldgevoelens aan praten? Jammer dat de klimaat "wetenschappers" hier aan mee doen, ik had hen wijzer geacht en realistischer zeker nu de Toendra niet meer jaarrond bevroren is, maar vele maanden per jaar onderhavig is aan erosie (verbranding) net als het veen in het Groene Hart van Nederland of in de ontgonnen oerwoudenbodem. Giga bronnen van CO2 en Methaan vele malen meer dan onze koeien en varkens kunnen produceren. In heel het accoord wordt met geen woord gerept over de steeds groeiende wereld bevolking als mede veroorzaker van het klimaat verandering, de afname van de biodiversiteit en het verkleinen van de ruimte voor wilde plante en dieren.

 • Gat

  Door veenweides te vernatten, krijg je moeras. En moeras stoot giga methaan uit.

 • koestal

  Pieter van Geel heeft de boeren weer een loer gedraaid,met een pluim van Wiebes.

 • koestal

  Dit levert weer meer regels en wetten op voor de boeren.

 • koestal

  Het vertrouwen is bij boeren al lang weg.De boer wordt door dit kabinet geknipt en geschoren.

 • deB.

  We laten het allemaal zelf gebeuren!!

 • Als het LTO hier mee accoord gaat kunnen ze zich net zo goed opheffen, zou me niks verbazen dat Calon bewust door de politiek op die plek is neergezet.

 • veldzicht

  @koestal en@ deB. Inderdaad laten we het zelf allemaal gebeuren.Alleen de zwakke agrarische sector tegen over de machtige milieu- organisaties die alles bij elkaar liegen wat ze het beste uitkomt,waar heel links Nederland achter aan holt is het vechten tegen de bierkaai.Helaas hebben de boeren de strijd verloren

 • kraats

  En de glastuinbouw dan ? Die 'stoken' in hun kassen volop aardgas. Niet om de kas te verwarmen, maar om CO2 bij de planten te brengen. Warmte is een afval/bijproduct.

 • Hilhorst100

  Wat een tenenkrommende onzin kraamt de minister uit in bovenstaand filmpje, zij gaat nergens aan verder werken want volgend jaar ergens anders een leukere goedbetaalde baan. Het kabinet heeft hard gewerkt?? van 10 tot 16 uur op een stoel gezeten kijkend op de telefoon , alleen geluisterd naar linkse leugenaars.

 • wimschaap

  ze zijn stapel gek , en doorgedraaid

 • Jan-Zonderland

  Gisteravond die Seegers versus Baudet gezien en gehoord bij Pauw. Niet voor rede vatbaar die klimaatgekken. Daar zit een verbotgen agenda achter, kan niet anders.

 • farmerbn

  Als de FNV een afspraak maakt met de overheid gaat die FNV terug naar de leden om het voorstel goed te laten keuren. Laatst was er nog zo'n terugkoppeling. Durft de LTO ook de terugkoppeling met haar leden? Keurt de meerderheid het goed dan gaat het door en anders niet.

 • Wittede

  Eerst de Mercosur deal, nu de definitieve klimaatplannen. Laten we niet vergeten dat het CDA hier ook allemaal in mee is gegaan. Wij als boeren mogen(moeten) aan steeds meer regels voldoen betreft duurzaamheid, dierenwelzijn en milieu, terwijl de markt hier niet om vraagt. Dit blijkt ook gewoon uit het feit dat Campina geen extra bioboeren erbij wil, het Hamletz concept weer van de baan is en daarnaast natuurlijk ook het feit dat supermarkten afgelopen jaren juist meer zijn gaan stunten met goedkoop vlees. We kunnen allemaal wel aan 'kringlooplandbouw' gaan doen, geweldig zelfs, hetzelfde verdienen met minder dieren! Maar de consument, die wil dat niet betalen. En juist hier komt ook weer naar voren hoe tegenstrijdig die instemming met de Mercosur deal en 'onze (toekomstige) kringlooplandbouw' is.

 • Laten we dit allemaal maar berustend gebeuren, Schiphol en Lelystad airport worden op geen enkele manier betrokken in dit schaakspel als grootste vervuilers, met het zogenaamde klimaatakkoord heeft dit niks te maken alleen een herprogrammering van BV Nederland ten koste van agrarische Nederland.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.