Home

Nieuws 2 reacties

Kamer wacht op uitvoering middelenbeleid

De minister streeft naar een landbouwsysteem met een minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De Tweede Kamer wacht op de uitvoering van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid van landbouwminister Carola Schouten. De minister kreeg steun van een meerderheid van de Kamer voor de visie tot 2030 die ze eerder heeft gepresenteerd.

Robuuste weerbare gewassen

Schouten gaat in het uitvoeringsprogramma tussentijdse doelen vastleggen in de weg naar 2030. De minister streeft naar een landbouwsysteem met een minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met robuuste weerbare gewassen.

De landbouwcommissie van het parlement debatteerde donderdagavond 6 juni met landbouwminister Schouten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) over het middelenbeleid.

Gebruik middelen in bewoonde gebieden

Schouten beloofde dat ze in gesprek gaat met de landbouw, gemeenten en burgers over spanningen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in bewoonde gebieden. Schouten wil werkbare afspraken maken voor alle partijen.

PvdA’er Moorlag riep de minister op via het spoor van de ruimtelijke ordening maatregelen te treffen, die omwonenden meer zekerheid bieden. “Ik roep de minister op lijf en goed van de omwonende te beschermen”, aldus Moorlag, die spuitvrije zones rond bewoning bepleit.

Lees verder onder de tweet.

D66 wil verbod op gebruik glyfosaat

D66’er Tjeerd de Groot kondigde aan met een motie te komen om een verbod op het gebruik van glyfosaat in te stellen voor het doodspuiten van grasland, als er geen concrete afspraken gemaakt worden over de beperking van de onkruidbestrijder. De Groot vindt dat de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen moet worden beperkt. Hij wil dat middelen bij wijze van spreken op recept worden verstrekt.

Motie van wantrouwen

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) kondigde in het debat een motie van wantrouwen aan tegen minister Schouten. Dit is ongebruikelijk in een algemeen overleg. Volgens Ouwehand heeft de minister de Kamer onjuist geïnformeerd over de inzet van Nederland in Europa bij de invoering van het bijenrichtsnoer. Het bijenrichtsnoer is een leidraad bij de beoordeling van de schadelijkheid voor bijen van werkzame stoffen.

Laatste reacties

  • mtsdebacker1

    een gifvrije omgeving in de dorpen. te beginnen met geen bestrijdingsmiddelen voor burgers en gemeenten geen bestrijdingsmiddelen binnen de bebouwdekom

  • maxisprint

    we hebben in Nederland best weinig onbewoond gebied {:-

Of registreer je om te kunnen reageren.