Home

Nieuws

Kabinet wil minimumprijs voor CO2-uitstoot stroomproducent

Bedrijven die elektriciteit produceren, moeten vanaf 2020 een heffing gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten.

Het kabinet heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. De voorgestelde minimum CO2-prijs is € 12,30 per ton in 2020 en wordt daarna jaarlijks in kleine stappen verhoogd tot een structureel maximum van € 31,90 per ton vanaf 2030. De CO2-heffing geldt alleen voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit produceren en onder het Europese ETS-systeem vallen. Het gaat om ongeveer 150 bedrijven. Kleinschalige producenten van elektriciteit, zoals boeren met een biogasinstallatie of zonnepanelen of glastuinbouwbedrijven met WKK-installaties krijgen niet te maken met de heffing. Enkele grootschalige tuinbouwbedrijven vallen nu nog wel onder het ETS-systeem, maar het is de bedoeling dat deze bedrijven per 2021 onder het CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw gaan vallen.

Motivatie om klimaatmaatregelen te nemen

Het wetsvoorstel moet bedrijven motiveren om klimaatmaatregelen te nemen en de CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast wil Nederland met het systeem ook andere Europese lidstaten motiveren om over te gaan tot nationale beprijzing van CO2-uitstoot. Het wetsvoorstel moet daarnaast bedrijven zekerheid geven over de kosten die ze moeten betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Nu is dat onzeker, omdat het in het ETS-systeem mede afhankelijk is van de marktprijs voor CO2-rechten in het ETS-systeem. De verwachting is dat de EU-ETS-prijs de komende jaren niet onder de minimumprijs zal komen die het kabinet nu wil invoeren. Als dat wel het geval is, zal deze worden aangevuld met een CO2-belasting.

Of registreer je om te kunnen reageren.