Home

Nieuws 1 reactie

Inventarisatie knelpunten door uitspraak over PAS

Rijk en provincies gaan de knelpunten inventariseren die zijn ontstaan door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Dat is besloten in een eerste overleg tussen de PAS-partners.

De betrokken overheden komen op grond van de uitspraak van de Raad van State tot de conclusie dat het PAS geen nieuw leven ingeblazen kan worden als instrument voor het verlenen van toestemmingen in het kader van de natuurwetgeving. De betrokken overheden hebben afgesproken over enkele weken opnieuw over de situatie te praten.

Vergunning voor beweiden

Daarbij gaat het onder andere over de door de Raad van State getrokken conclusie dat voor beweiden en bemesten vergunning nodig is. Een andere probleem zijn de bedrijven die meldingen hebben gedaan in het kader van het PAS en niet verplicht waren een vergunning aan te vragen. Doordat het PAS niet langer als basis kan dienen voor meldingen of vergunningen, is de grond onder die meldingen verdwenen.

Lees alles over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Eén reactie

  • Mbmb

    Laat je dat maar wijs maken. De melding was volledig rechtmatig, er kan de melder niets worden verweten. Achteraf vernietiging is voor rekening en risico van de overheid. Nu snel wat bedenken om de zaak weer recht te breien. Zo niet volgt een lawine van claims.

Of registreer je om te kunnen reageren.