Home

Nieuws

Faunaschade in 2018 met € 5 miljoen gedaald

Uitvoeringsorganisatie BIJ12, voorheen het Faunafonds, heeft afgelopen jaar bijna € 23 miljoen aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Dat is ruim € 5 miljoen minder dan in 2017.

Volgens BIJ12 heeft de daling van de faunaschade in Nederland meerdere oorzaken. Ten eerste waren het koude voorjaar en de droge zomer zeer waarschijnlijk van invloed. Hierdoor was er voor ganzen minder gras om schade aan te richten, beredeneert BIJ12. Daarnaast is het eigen risico bij schade door ganzen – de grootste veroorzakers van schade – in de provincie Friesland verhoogd. Hierdoor valt de tegemoetkoming die boeren krijgen lager uit. De feitelijke totale faunaschade zal daarom altijd hoger liggen dan deze cijfers over tegemoetkomingen weergeven.

Uitgekeerde schade is niet werkelijke schade

De cijfers betreffen dus het totaal van uitgekeerde bedragen voor schade door BIJ12 in 2018, waarvoor een tegemoetkoming is aangevraagd. Hierbij verschilt de taxatiewaarde ook met de uitgekeerde schade. Getaxeerde schade is de daadwerkelijke schade die gemeten is door de taxateur. De uitgekeerde schade is het bedrag dat de grondgebruiker ontvangt. Die ligt meestal lager, aangezien boeren vaak een eigen risico hebben. Ook wordt niet alle schade vergoedt, en worden kleine schadegevallen soms niet aangegeven.

Grote verschillen per provincie

Verreweg de meeste schadeclaims komen uit de provincies Friesland, Noord-Holland en Gelderland, waar zich veel ganzen ophouden. Van de ganzensoorten staat de grauwe gans op nummer 1 met een aangerichte schade van ruim € 10,3 miljoen, gevolgd door de brandgans met ruim € 5,6 miljoen.

Sommige delen van het Zuiden en Oosten van Nederland kennen minder schadeclaims, maar ook minder ganzen. Het wilde zwijn veroorzaakte voor ruim € 342.000 aan wroet- en vraatschade. Nieuwkomer de wolf was afgelopen jaar goed voor bijna € 36.000 schade aan vee. Verreweg de meeste schade werd aangericht aan blijvend grasland (€ 20,1 miljoen), gevolgd door wintergraan met ruim € 643.000.

Of registreer je om te kunnen reageren.