Home

Nieuws 1 reactie

Extra landbouw-injectie voor klimaat

Het kabinet trekt de komende 10 jaar naar schatting € 900 miljoen uit voor extra klimaatmaatregelen in veenweidegebieden, voor verduurzaming van de glastuinbouw, vermindering van de uitstoot (broeikasgassen, stikstof, fijn stof) uit de veehouderij, kennisontwikkeling.

Een van de onderdelen van het pakket is dat er ook geld komt voor de Natura2000-gebieden.

Afgelopen weekeinde werd via Boerderij bekend dat € 70 miljoen beschikbaar komt voor de sanering van de varkenshouderij, waarvan € 60 miljoen voor de opkoop van rechten.

Veenweidegebieden

Dinsdag meldden Telegraaf en Algemeen Dagblad dat er jaarlijks € 70 miljoen komt om de uitstoot van broeikasgassen uit veenweidegebieden te verminderen. Daarbij gaat het onder andere om peilverhoging en onderwaterdrainage. De land- en tuinbouw zullen daardoor een grotere bijdrage leveren aan de vermindering van de broeikasgasuitstoot, dan eerder was afgesproken. In het regeerakkoord staat dat de bijdragen 3,5 megaton CO2-eenheden is, maar aan de landbouwklimaattafel is aangegeven dat de land- en tuinbouw meer kunnen doen (6 megaton), als daarvoor financiële compensatie is. Het kabinet heeft een deel van die compensatie gevonden.

Eén reactie

  • Roeleke

    Sneu dat de boeren het milieu moeten gaan redden. In het akkoord staat ook geld voor de mensen die werkloos worden als de kolencentrales gaan sluiten.Hebben ze wel eens bedacht dat door de regels die ze nu voor de boeren bedenken er ook veel gaan stoppen en dat dit ook wel eens duizenden banen kan gaan kosten? Natuurlijk niet. De meeste mensen weten helemaal niet meer waar het eten vandaan komt. Uit de winkels die het weer uit gebieden halen waar ze nog nooit van de regels hebben gehoord die in Nederland gelden.

Of registreer je om te kunnen reageren.