Home

Nieuws 2 reacties

Eind dit jaar nieuwe plan van aanpak asbestdaken

De Tweede Kamer wil dat de minister snel gaat kijken naar een oplossing.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verwacht eind dit jaar met een plan te komen hoe asbestdaken wel gesaneerd kunnen worden. Dat zegt ze tijdens een debat in de Tweede Kamer, nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden deze week wegstemde.

Nieuw asbestplan

De Tweede Kamer wil dat Van Veldhoven snel gaat kijken naar een oplossing nu het verbod op asbestdaken is weggestemd door de Eerste Kamer. CDA‘er Maurits von Martels roept Van Veldhoven op om met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten om zo naar een werkbaar nieuw plan en een nieuwe einddatum te komen voor asbestdaken. Hij pleit voor een wetsvoorstel met ruimere middelen, zowel in regels als in geld, zodat de sanering van asbestdaken makkelijker uitvoerbaar is. “We zullen op zoek moeten naar een datum die voor alle partijen aanvaardbaar is en ruimere mogelijkheden biedt, zodat het voor alle betrokkenen haalbaar is”, zegt Von Martels.

Lees verder onder de tweet.

Asbestsubsidie

SP wil liever het huidige plan in stand houden, waarbij de overheid meer geld uittrekt om mensen die het niet kunnen betalen subsidie kunnen krijgen. Kamerlid Cem Lacin wil op deze manier de asbestdaken toch snel kunnen aanpakken. Lacin en Von Martels voerden een fel debat in de Tweede Kamer. Lacin verweet CDA teveel naar lobbyclubs als LTO en Aedes te hebben geluisterd door in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel te stemmen, terwijl de partij in de Tweede Kamer nog voor is. Lacin noemde het hypocriete politiek. Von Martels reageerde dat hij in de Tweede Kamer diverse pogingen deed om het wetsvoorstel werkbaarder te maken, ondanks dat de Eerste Kamerfractie een ander oordeel over de wet had.

Lees verder onder de tweet.

Advies van de Gezondheidsraad

Staatssecretaris Van Veldhoven zegt dat het met het wegstemmen van de wet het fundament onder het beleid rondom asbestdaken wegvalt. Ze gaat met betrokken partijen om tafel en verwacht voor het eind van het jaar met een conclusie te komen.

Van Veldhoven blijft vasthouden aan het advies van de Gezondheidsraad dat oordeelt dat asbest gevaarlijk is en dat het bij de bron moet worden aangepakt. Asbestdaken vormen op dit moment de grootste bron van asbest in Nederland.

Verzekering

VVD‘er Eric Ziengs vroeg de staatssecretaris om verzekeraars te benaderen. Hij vindt dat de verzekeraars zich niet meer kunnen baseren op het wetsvoorstel als ze weigeren asbestdaken te verzekeren. Van Veldhoven reageert hierop dat verzekeraars zelf een afweging mogen maken of ze objecten al dan niet verzekeren. “Taxi’s zijn ook niet verboden, maar worden door sommige verzekeraars ook niet verzekerd”, geeft ze als voorbeeld.

De € 5 miljoen extra, die Van Veldhoven heeft gereserveerd voor schrijnende gevallen die het verwijderen van asbestdaken niet kunnen betalen, blijft vooralsnog bestemd voor asbestsanering, laat Van Veldhoven desgevraagd weten.

Lees ook: ‘Na asbestdebacle snel duidelijkheid nodig’

Laatste reacties

  • info36

    Slechte verliezers.

  • BGNN

    Er zou eerst maar eens gekeken moeten worden wat de werkelijke invloed is van asbest. Er zou als je de angstcultuur mag geloven geen leven mogelijk zijn op het platteland met al die asbest daken. Ik zou wel eens een onderzoek willen zien die aangeeft dat er in het agrarisch gebied meer kanker voorkomt dan in de rest van Nederland

Of registreer je om te kunnen reageren.