Home

Nieuws

Boer&Bunder voorzien van nieuwe perceelsgegevens

Er zijn 6 nieuwe kaartlagen toegevoegd, onder andere met beregeningsverboden uit oppervlaktewater.

Datatechnologiebedrijf Dacom heeft Boer&Bunder vernieuwd en uitgebreid. Naast de nieuwe perceelsgegevens van 2019 zijn ook enkele toevoegingen gedaan.

Boer&Bunder laat inmiddels al een aantal jaren perceelsgegevens zien op basis van openbare data. Naast vruchtwisseling op perceelniveau kunnen inmiddels een groot aantal andere perceelspecifieke kenmerken worden bekeken. Ook maatregelen die op landelijk niveau gelden zijn in dit programma eenvoudig terug te vinden.

Lees verder onder de afbeelding.

Op de kaart is in blauw aangegeven waar een beregeningsverbod uit oppervlaktewater geldt. - Afbeelding: Dacom, boerenbunder.nl
Op de kaart is in blauw aangegeven waar een beregeningsverbod uit oppervlaktewater geldt. - Afbeelding: Dacom, boerenbunder.nl

Beregeningsverboden

Dit jaar zijn 6 nieuwe kaartlagen toegevoegd. Gebruikers kunnen nu met 1 klik op een kaartlaag ontdekken waar beregeningsverboden uit oppervlaktewater gelden voor de aardappelteelt. Datzelfde is ook mogelijk voor het zoeken naar teeltbeperkingen in verband met wratziekte. Nieuw zijn ook de kaartlagen voor Natura 2000-gebieden, overheidseigendommen, waterschapsgrenzen en landbouwgebieden.

Lees verder onder de afbeelding.

Op de kaart is te zien waar welke beperkingen gelden voor de aardappelteelt. - Afbeelding: Dacom, boerenbunder.nl
Op de kaart is te zien waar welke beperkingen gelden voor de aardappelteelt. - Afbeelding: Dacom, boerenbunder.nl

Eigen perceel vergelijken met andere

Op elk perceel kan de groei van de gewassen worden gevolgd op basis van satellietbeelden. Zo kun je aan de hand van een grafiek inschatten of een perceel aardappelen al aardig dicht staat. Vergelijking met andere percelen leert of het gewas op achterstand staat of dat de groei van de planten juist sneller verloopt.

Per perceel kan ook worden bekeken van welke grondwatertrap sprake is, of het eigendom van de overheid is en in welk waterschap het perceel ligt. Daarnaast wordt vermeld of het perceel binnen de beschermingsgebieden van Natura 2000 valt. Op basis van een grafiek is ook in te schatten hoe hoog het perceel ligt; of hoe laag zoals in de IJsselmeerpolders.

Is de grond van de buurman nu in eigedom van het Rijksvastgoedbedrijf of Staatsbosbeheer? Op perceelsniveau is dit eenvoudig te zien. - Afbeelding: Dacom, boerenbunder.nl
Is de grond van de buurman nu in eigedom van het Rijksvastgoedbedrijf of Staatsbosbeheer? Op perceelsniveau is dit eenvoudig te zien. - Afbeelding: Dacom, boerenbunder.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.