Home

Nieuws 5 reacties

Boeren met plas-draspercelen gefrustreerd over controles NVWA

Boeren met plas-draspercelen hebben grote moeite te voldoen aan de strikte voorwaarden voor deze vorm van intensief weidevogelbeheer. Dat levert problemen en frustraties op bij controles door de NVWA. 1 agrarisch collectief in Friesland heeft nu besloten de plas-draspercelen uit de officiële regeling te halen en de betaling én het toezicht in eigen hand te nemen.

De boeren overleggen met het collectief hoeveel oppervlakte ze onder water zetten voor de weidevogels. Omdat het waterpeil in het natte gebied fluctueert en met een pomp wordt bediend, kan het areaal op het moment van controle kleiner zijn dan in de papieren staat. Het gaat vaak om kleine afwijkingen, maar ook die worden niet gehonoreerd. Het perceel wordt afgekeurd en de boer kan zijn vergoeding mislopen. Om van het ‘gedoe’ af te zijn, hoest het Friese collectief Noardlike Fryske Wâlden de vergoeding voor inkomstenderving zelf op. De vergoeding plas-dras bedraagt € 2.500 per hectare. Volgens de richtlijnen van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) moet de waterdiepte van het plas-dras tussen de 5 en 20 centimeter zijn en het perceel 100% drassig.

Omdat het waterpeil fluctueert, kan het areaal op het moment van controle kleiner zijn dan in de papieren staat. Het perceel wordt dan afgekeurd en de boer kan zijn vergoeding mislopen. - Foto: Anne van der Woude
Omdat het waterpeil fluctueert, kan het areaal op het moment van controle kleiner zijn dan in de papieren staat. Het perceel wordt dan afgekeurd en de boer kan zijn vergoeding mislopen. - Foto: Anne van der Woude

Behoefte aan meer flexibiliteit

Volgens Sybe van der Schaar, coördinator van het Friese collectief Westergo, zou RVO.nl samen met de vereniging van collectieven, BoerenNatuur, tot een oplossing moeten komen. “We hebben behoefte aan meer flexibiliteit, want op deze manier raken we draagvlak en het zicht op het doel kwijt; namelijk weidevogels beschermen.”

Niet ruim intekenen

Willemien Geertsema van BoerenNatuur herkent de problemen rond controles van plas-dras, maar benadrukt dat het met de meeste controles goed gaat. “Ik denk dat meer flexibiliteit bij intekenen van plas-dras kan helpen bij het halen van ecologische doelen. We overleggen met RVO.nl of we dat in de nieuwe GLB-periode, die in 2022 in moet gaan voor elkaar kunnen krijgen”, aldus Geertsema. Voor nu adviseert ze de collectieven om de plas-dras percelen niet te ruim in te tekenen.

Impact eind dit jaar duidelijk

Het areaal plas-dras binnen het ANLb is in 3 jaar tijd met ruim 30% toegenomen. In Zuid-Holland en Friesland liggen de meeste plas-draspercelen, respectievelijk 96 en 98 hectare. De percelen staan van 15 februari tot 15 juni onder water. De boeren bij wie de plas-draspercelen uit de regeling zijn gehaald, lopen mogelijk Europese toeslagen voor landbouwgrond mis, maar volgens RVO.nl zal het zo’n vaart niet lopen. Wat de impact is op de betaling van het intrekken van plas-dras wordt pas eind dit jaar duidelijk.

Laatste reacties

 • frl

  Ik heb zelf ook een perceel met plas dras, twee pompen op zonne-energie.
  Heb het echter niet in vergoeding, hekel aan gezeik.

 • Flepke

  Met een vergoeding van 2500€ leg ik hier in het Limburgse ook plas dras aan. 30ha als het moet. Kun je met geen enkele andere teelt verdienen.

 • hollandagri

  dan is nog niet aan de orde geweest of plas dras als grasland voor derogatie en landbouwgrond wordt gezien

 • Alco

  Allemaal afschuiven van het echte probleem.
  "Predatie".

 • Jan-Zonderland

  Er ligt nu krap 200 ha plas dras à €2500 is krap een half miljoen €. Wel duur voer voor alle rovers

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.